Maandag stemde de Europese Raad in met de softwarepatentenrichtlijn – officieel de richtlijn 'betreffende de octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen'. Dit tot groot ongenoegen van de talloze tegenstanders van softwareoctrooien. Zij spraken van een zwarte dag voor de Europese democratie en de software-innovatie. De Business Software Alliance (BSA), een belangenorganisatie van grote softwarebedrijven, is daarentegen verheugd. De grote softwarebedrijven worden algemeen beschouwd als belangrijke lobbyisten voor de huidige richtlijn. De BSA meent dat de richtlijn een stimulans betekent voor de innovatie. "Over een periode van tien jaar zijn al meer dan 300.000 Europese patenten toegekend voor 'computer-implemented' uitvindingen zoals antiblokkeerremsystemen en gps-systemen, wat een duidelijke stimulans betekende voor de Europese innovatie- en concurrentiekracht", stelt de organisatie. "Wij steunen de richtlijn als één van de bouwstenen van een beter patentsysteem."

Kwartetten

Volgens grote bedrijven zijn patenten voor 'computer-geïmplementeerde' uitvindingen nodig om hun intellectueel eigendom te beschermen. Als iedereen met een idee aan de haal kan gaan, dan is het niet interessant meer om geld te steken in onderzoek en ontwikkeling. Tegenstanders van softwareoctrooien wijzen er echter op dat het auteursrecht ook al de nodige bescherming biedt. Zij vrezen dat de Europese richtlijn de deur openzet voor zogeheten triviale softwarepatenten, waarin bijvoorbeeld wordt beschreven hoe je met één muisklik een aankoop kunt doen in een webwinkel. Daarnaast zijn de tegenstanders van softwarepatenten bang dat alleen grote bedrijven zullen profiteren van softwarepatenten. Bedrijven als Philips en Microsoft beschikken over duizenden patenten. Zij kunnen dergelijke patenten eenvoudig tegen elkaar 'wegstrepen'. Het midden- en kleinbedrijf en de makers van open-sourcesoftware hebben dat voordeel niet. Zij hebben immers geen patenten waarmee ze kunnen 'kwartetten'.

Onder vuur

Volgens de BSA maken de tegenstanders van softwarepatenten zich druk om niets. De organisatie meent dat de 'computer-geïmplementeerde' uitvindingen 'onterecht' onder vuur liggen. Het probleem zou opgelost kunnen worden door de plannen beter uit te leggen. Verduidelijking van de Europese wetgeving op dit terrein laat volgens de BSA 'al te lang op zich wachten'. De BSA stelt daarnaast enkele initiatieven voor die een verbetering moeten betekenen van het Europese patentsysteem. Daarmee zegt de BSA op te komen voor de belangen van het midden- en kleinbedrijf (mkb). De BSA pleit er onder meer voor om het mkb kortingen te geven bij het aanvragen van een patent. De vraag is of kleine bedrijven hier veel mee opschieten. De kosten van het aanvragen van een patent zijn immers vrij laag in vergelijking met de eventuele juridische kosten die zijn verbonden aan een dispuut over een patent.