De Europese Unie wil verschillende elektronische overheidsdiensten standaardiseren, zodat de systemen van de lidstaten beter op elkaar zijn aangesloten. In het European Interoperability Framework worden de regels en richtlijnen voor elektronische samenwerken gedefinieerd. Omdat de EU dit graag met open standaarden wil doen, wordt nu gespecificeerd wat dat dan zijn.

Maar sommige punten zijn tegen het zere been van sommige softwaremakers. Zo staat in de richtlijnen dat de specificaties van open standaarden gratis of voor een vaste prijs beschikbaar moeten worden gesteld. Mochten er patenten rusten op onderdelen van de open standaard, dan moet ondubbelzinnig vastliggen dat er gratis gebruik van mag worden gemaakt.

Verwarring

De Business Software Alliance (BSA) is niet blij met de richtlijnen zoals ze er nu liggen. De BSA heeft leden als Intel en Microsoft, die bang zijn dat er nu teveel standaarden worden buitengesloten. Benoît Müller volgt de wetgeving vanuit de organisatie en hij vindt dat de EIF-richtlijnen niet aansluiten op de regels die lidstaten nu hanteren: "De manier waarop de EIF 2.0 in elkaar zit, erkent niet dat een hoop lidstaten er heel andere regels op nahouden. Veel landen proberen zoveel mogelijk technologie toe te passen en niet hele pakketten buiten te sluiten."

Veelgebruikte standaarden

Om hun punt kracht bij te zetten, heeft de BSA een lijst uitgebracht met standaarden die volgens de huidige richtlijnen niet meer bruikbaar zouden zijn. Op de lijst staan standaarden als Wifi, gsm, Bluetooth, http en dhcp.

Volgens Müller komt hierdoor de aaneenschakeling van verschillende systemen in gevaar: "De richtlijn zorgt nu juist voor verwarring onder de instellingen en bedrijven die er gebruik van moeten maken." De interoperabiliteit zal daardoor alleen maar afnemen, waarschuwt hij.

Jan Wildeboer van Linux leverancier Red Hat is juist ster voorstander van open-source software en hij ondersteunt de standaard wel: "Een open standaard is geen open standaard als ervoor betaald moet worden," laat hij weten aan Heise. Verder vindt hij het gek dat de BSA met de lijst van standaarden komt. Voor standaarden als http is al lang geleden overeengekomen dat ze gratis zijn in het gebruik. Wildeboer is niet blij met het statement van de BSA dat http nog steeds niet helemaal vrij in gebruik zou zijn.