De softwarepolitie Business Software Alliance (BSA) heeft al jaren de grootste kluif aan designbureau's. Het afgelopen jaar had in deze sector 13 procent van de honderden bedrijven die de BSA jaarlijks onderzoekt onvoldoende licenties voor de software die ze gebruiken.

Een persbericht van de antipiraterijgroep stelt dat de sector van grafische ontwerpers een jaar eerder op hetzelfde percentage uitkwam. Andere vakgebieden schommelen van jaar tot jaar.

Geen licentie op fonts

“Voor designbureaus komt het bijvoorbeeld regelmatig voor dat er geen licentie is voor een lettertype dat wordt gebruikt", vertelt woordvoerder Naomi Samson van persbureau LVTPR die namens de BSA spreekt. “Omdat een designproject vaak kortdurend loopt, wordt er gekozen voor een trial-versie omdat het font even nodig is." Maar na die tijd is het lettertype nog in gebruik op een site of op de server en is er dus een licentie voor nodig.

De meeste bedrijven zeggen tegen BSA dat er geen focus is op licenties of dat de outsourcing-partner de organisatie niet heeft verteld dat er licenties nodig zijn. De BSA wijst erop dat er pakketten zijn voor Asset Management waardoor ook kleine bedrijven hun softwarebeheer in de gaten kunnen houden.

Voor de meeste sectoren verschilt het per jaar of er veel ongelicenseerde software draait. Het laagst komen dit jaar de retailsector en automotive uit met beide 4 procent aan organisaties waarbij de juiste licenties ontbreken. De IT-sector zit op 7 procent, stelt de BSA.

Gesjoemel met licenties

De BSA ziet erop toe dat bedrijven licenties betalen voor de software die wordt gebruikt. Ieder jaar doet de organisatie onderzoek naar organisaties en vorig jaar noteerde het een lichte afname van het gebruik van illegale software. Ondanks dat blijken de licenties van veel bedrijven nog niet in orde te zijn.

De BSA verzamelt bewijs voor dergelijke piraterij en stapt daarmee naar de civiele rechtbank. Vaak wordt dan met de organisatie die illegale software bezit een schikking getroffen om de licenties in orde te maken. Vooral mkb's sjoemelen volgens de BSA nogal eens met licenties, "omdat investeringen hierin lastiger te doen zijn voor kleine bedrijven", aldus de woordvoerder.