De Business Software Alliance (BSA), die opkomt voor de belangen van grote softwareverkopers als Microsoft en Adobe, klaagt in een brief dat de Europese Commissie BSA-leden oneerlijk behandelt.

De Commissie broedt al jaren op een nieuwe versie van het European Interoperability Framework (EIF). Dit zijn regels voor Europese overheidsaanbestedingen, vergelijkbaar met het actieplan Heemskerk of NOiV (Nederland Open in Verbinding) in Nederland.

Reeds afgezwakt

In de conceptversie van het EIF staan open standaarden niet expliciet vermeld, maar wel ‘open specificaties’. Die afzwakking ten opzichte van open standaarden moet de voorkeur hebben bij toekomstige ict-aanbestedingen van de Europese Commissie. Daarbij gaat het letterlijk om voorkeur; er is geen sprake van een verplicht 'comply or explain' die het NOiV voorschrijft aan Nederlandse overheids-ict.

In het EIF worden 'open specificaties' gedefinieerd met drie criteria: alle belanghebbenden kunnen bijdragen aan de uitbouw van de specificatie met ook publieke keuring daarvan, het specificatiedocument is vrijelijk beschikbaar voor allen om te bestuderen en te delen met anderen, en de specificatie kan geïmplementeerd worden onder verschillende benaderingen voor software-ontwikkeling. Laatstgenoemde criterium wordt met een voetnoot toegelicht: dat omvat zowel open source als bedrijfseigen software en technologie.

In april hebben de ministers uit 27 EU-landen het EIF-concept bekrachtigd. Daarbij hebben zij ook de voorkeur uitgesproken voor open standaarden en interoperabiliteit bij overheidsaanbestedingen.

Oneerlijk, discriminerend

Maar open specificaties zijn volgens de BSA onduidelijk en oneerlijk. “Het suggereert dat standaarden vrij moeten zijn van intellectuele eigendomsrechten. De formulering [van open specificaties] is onduidelijk en het lijkt er zo op dat de meest innovatieve Europese en buitenlandse bedrijven niet welkom zijn in standaardisatieprocedures als zij patenten hebben op relevante technologieën en geld vragen voor hun uitvindingen.”

De BSA stelt zelf criteria voor die het eenduidiger acht, namelijk FRAND: fair, reasonable and non-discriminatory (eerlijk, redelijk en niet-discriminerend). De belangenvereniging van de software-industrie pleit er voor om alle ict-aanbestedingen uit te schrijven onder deze FRAND-voorwaarden. Die bieden volgens de BSA eerlijke kansen aan iedereen, ook firma’s die patenten hebben en daarvoor licentievergoedingen vragen.

'BSA slaat plank mis'

Maar volgens ECIS, een andere Europese lobbyclub van onder meer IBM, Nokia en Oracle, kraamt de BSA onzin uit. ECIS stelt dat de klaagbrief een doorzichtige, desparate lobbypoging is.

“Sommigen die slechts lippendiensten aan interoperabiliteit bewijzen, willen het eigenlijk frustreren en daarmee hun dominante marktposities beschermen. Die personen hebben keihard gelobbyd om te voorkomen dat een nieuwe versie van het European Interoperability Framework wordt aangenomen.”

Open versus patenten

De BSA verwart royaltyvrij met rechtenvrij, sneert ECIS, die benadrukt dat open specificaties prima te rijmen zijn met patenten. ECIS vertegenwoordigt eveneens een aantal techgiganten, met de 'grootste patentportfolio’s in de ict-sector'.

Paradoxaal genoeg zit er dan ook enige overlap in het ledenbestand van de BSA en van ECIS. Onder meer IBM, Adobe en Corel zijn lid van beide clubs.

Herhaling van zetten

De brief van de BSA is niet alleen gericht aan Neelie Kroes. Een vijftal andere Eurocommissarissen is ook aangeschreven, waaronder Maroš Šefčovič, eurocommissaris Inter-institutionele relaties en Administratie. Hij gaat over de automatisering van het EU-overheidsapparaat en is beheerder van het EIF-dossier.

De lobbybrieven van BSA en ECIS zijn feitelijk een herhaling van zetten, en dat terwijl de Commissie op het punt staat te beslissen over de definitieve versie 2.0 van EIF, reageert Michael Mann, woordvoerder van eurocommissaris Šefčovič, tegenover Webwereld.

De beslissing over EIF stond voor deze week op de agenda, maar mede door de last minute lobby van de BSA is het uitgesteld. "We verwachten het nu voor het eind van dit jaar rond te hebben", aldus de EC-zegsman.

Consultatie was al in 2008

"Er was twee jaar geleden al een publieke consultatieronde over EIF. Meer dan 50 belanghebbende partijen hebben meegedaan." Die bijdragen, van onder meer BSA en ECIS, staan sindsdien op de site van de Commissie.

"Die vertegenwoordigen een waaier aan opinies, die elkaar nogal eens tegenspreken. Al die opinies zijn meegenomen in het document en worden zelfs nu nog meegenomen", sust Mann.

"We hebben er vertrouwen in dat, voortvloeiend uit deze intensieve externe en interne feedback, de definitieve tekst de meest redelijke en realistische manier weergeeft om interoperabiliteit in Europa te stimuleren."