Business Software Alliance (BSA), de lobbyclub voor bedrijven als Microsoft, SAP, IBM, Dell en HP is fel tegen het nieuwe Europese voorstel voor consumentenberscherming. Met het over één kam scheren van fysieke producten en digitale diensten is de consument niet gediend, stelt de BSA.

Niet voor gratis diensten

Er ontstaan hierdoor namelijk hele rare en mogelijk schadelijke situaties, schetst Francisco Mingorance van de BSA. Zo eist de nieuwe richtlijn dat producten bij het afleveren niet defect zijn. Dit zou softwareleveranciers ontslaan van de plicht om later patches en updates te leveren, ten nadele van de consument.

Ook zou de situatie kunnen ontstaan dat een gebruiker, als een betaalde download is mislukt, bij zijn isp moet aankloppen in plaats van de dienstverlener. Een ander punt dat BSA maakt is dat alleen betaalde digitale diensten onder de nieuwe richtlijn vallen, maar gratis diensten (met reclame) níet. Hierdoor hebben consumenten geen bescherming of rechten als dergelijke gratis diensten falen of op de fles gaan, met als gevolg bijvoorbeeld dataverlies.

Cloud is geen broodrooster

“BSA ondersteunt sterke consumentenbescherming voor digitale producten van harte. Maar om in de 21ste eeuw innovatieve digitale diensten en online content te behandelen al broodroosters en wasmachines is een terugval in consumentenbescherming van digitale diensten,” zegt Mingorance.

Het Europees parlement zal de nieuwe richtlijn volgende week behandelen. Naast de BSA lobbyen ook consumentenorganisaties en de hotelbranche over de voorstellen.