De alliantie, waar onder andere softwaregiganten als Microsoft, Apple en IBM deel van uitmaken, betaalt het bedrag uit voor auteursrechtenschendingen die tussen nu en 2 oktober 2007 worden gemeld.

Ars Technica meldt dat het bedrag dat een 'verklikker' ontvangt, varieërt van vijfduizend tot één miljoen dollar. De hoogte van de beloning is afhankelijk van het bedrag dat overtreders uiteindelijk als boete of schikking betalen. Is dit bedrag tussen de 15.000 en 100.000 dollar, dan ontvangt de klokkenluider tot 5.000 dollar. Om als melder een miljoen dollar op te strijken, moet een bedrijf voor meer dan vijftien miljoen dollar een schikking treffen of boete betalen.

Tegelijk met de verhoging van de beloning, is de BSA in Amerika een radio- en internetcampagne gestart met de titel 'Blow the wistle'. Doel van de campagne is om werknemers te bewegen hun auteursrechtenschendende werkgever bij de BSA aan te melden, zo meldt Jenny Blank van de BSA. "Bedrijven hebben vaak een miljoen smoesjes om ongelicenseerde software op zakelijke pc's te draaien", aldus Blank.

Uit onderzoek van IDC bleek vorig jaar dat de schade in de VS als gevolg van piraterij in 2006 zo'n 7,3 miljard dollar bedroeg. Dat onderzoek ontving de nodige kritiek. Zo werden onder andere de rekenmethoden in twijfel getrokken die tot het totaalbedrag leidden.

Critici van de financiële stimulans die de BSA heeft ingesteld, spreken er schande van dat de maatregel wraakzuchtige ex-werknemers aanmoedigt om hun voormalige baas er bij te lappen. Advocaat Robert Scott van Scott & Scott LLP constateert dat 'de relatie tussen softwareproducenten en bedrijven de laatste jaren in toenemende mate op scherp gesteld is'.