Dat staat in een rapport van de Business Software Alliance (BSA), de organisatie die namens de industrie strijdt tegen het illegaal kopiëren van software. Een jaar eerder bedroegen de verliezen in de 85 onderzochte landen nog 11,75 miljard dollar. Bij de berekening van het 'verlies' vergelijkt de BSA de legaal geleverde software aan een land met de verwachte vraag naar die software in hetzelfde land. Het verschil tussen deze twee getallen wordt vervolgens vermenigvuldigd met de prijs van de software. Volgens critici van de BSA is dat een verkeerde methode om het 'verlies' te berekenen. Zij betogen dat veel van de kopieerders de software nooit zouden kopen. Hoewel het verlies in 2001 afnam, steeg het gebruik van software zonder officiële licentie. Van 37 procent in 2000 tot 40 procent in 2001. In Oost-Europa is het percentage illegale kopieën het hoogst: 67 procent. In Azië zijn de meeste illegale kopieën in omloop. Gemiddeld is daar 54 procent van alle software zonder licentie. Vietnam (94 procent illegaal), China (92 procent) en Indonesië (88 procent) spannen de kroon. In totaal 'verliest' de software-industrie 4,7 miljard dollar in Azië. In Noord-Amerika wordt het minste illegaal gekopieerd (26 procent). Europa zit met 37 procent tussen Noord-Amerika en Azië in.