De internetsite genaamd Softwarepiraterij.nl is opgezet naast de bestaande hotline die volgens de Business Software Alliance per maand `honderden telefoontjes' te verwerken krijgt. De organisatie betaalt bij bruikbare tips een beloning uit van 10 procent van de door de BSA geïncasseerde schadevergoeding, met een maximum van 20.000 gulden per tip. De anonimiteit is gewaarborgd, zo belooft de BSA op de site. Bezoekers worden via een aantal schermen door de meldingsprocedure geleid. Zij kunnen kiezen of het een bedrijf of organisatie betreft die illegale software gebruikt, een dealer die illegale software verspreidt of dat het gaat om illegale software die via het net wordt aangeboden. Daarna moet een groot aantal gegevens worden ingevuld, zoals uiteraard de naam en adres van het bedrijf, wie er verantwoordelijk is voor de aankoop van software en wat voor netwerksoftware er wordt gebruikt. Verder worden er vragen gesteld als: "Hoe kreeg u voor het eerst het vermoeden dat er illegale software werd gebruikt? Hebt u bijvoorbeeld een audit uitgevoerd? Of hebt u dit onderwerp besproken met degene die verantwoordelijk is voor de IT? Hebt u de software misschien zelf geïnstalleerd? Zijn alle serienummers hetzelfde? Is er slechts één oorspronkelijke drager?" Volgens de BSA – overigens ook wel `de softwarepolitie genoemd' – is een vergelijkbare aanpak in Zweden eerder `buitengewoon succesvol' gebleken. In Nederland kan voor 40 procent van de software in het bedrijfsleven geen geldige licentie worden getoond, zo stelt de BSA. Nederland behoort hiermee met Griekenland, Portugal, Spanje en Italië tot de top van Europese landen waar illegaal software wordt gebruikt, aldus de organisatie in een persbericht. Vorige maand startte de BSA met een lokale campagne '12 Provinciën, 12 Maanden'. Met die campagne richt de BSA zich iedere maand op een andere provincie. Deze maand is dat Overijssel. Volgens een woordvoerder van BSA Nederland zijn er `opvallend veel' bedrijven die melding maken van illegaal softwaregebruik bij hun concurrenten. Wereldwijde leden van de BSA zijn onder andere Adobe, Apple, Autodesk, Compaq, Dell, IBM, Intel, Macromedia, Microsoft, Network Associates, Novell en Symantec.