De Britse automatiseerder zit voor de bestrijding van de millenium-bug te springen om programmeertalent en vooral om mensen die verstand hebben van de verouderde taal Cobol. Vooral bij grote ondernemingen werkt de administratie nog met oudere software. Om te zien of deze applicaties mogelijk in de war raken als het jaar 2000 aanbreekt moeten miljoenen regels broncode worden doorgeploegd. Om te besparen op (destijds) kostbaar geheugen is de datumaanduiding in veel oudere programma's beperkt tot de laatste twee cijfers. Computers die deze software draaien zullen over twee jaar het jaar 2000 beschouwen als 1900. ICL heeft onlangs de Britse gevangenisautoriteiten benaderd met de vraag of zij wellicht kunnen helpen om het tekort aan programmeurs op te vangen. De U.K. Prison Service heeft er wel oren naar: het betekent voor de gedetineerden een welkome afwisseling van postzakken naaien. Men heeft nog geen idee van hoeveel programmeurs er achter tralies zitten, al bleek bij een snelle controle in één gevangenis al zes Cobol-experts te zuchten. Afspraken over de inzet van bajesklanten bij de bestrijding van de millennium-bug zijn er nog niet gemaakt, aldus ICL: "Het zou moreel verwerpelijk zijn om de gevangenen te gebruiken als goedkope arbeidskrachten." De gedetineerden mogen nu maximaal acht gulden per uur bijverdienen. De U.K. Prison Service heeft al voorgesteld om de extra inkomsten te besteden aan de gevangenisbibliotheken. ICL vindt verder de opdrachtgevers akkoord moeten gaan met de inzet van de gedetineerden.Mensen die wegens computerfraude of –inbraken zijn veroordeeld vallen al meteen af, aldus het Britse bedrijf.