De arbeidsbureaus beginnen zich grote zorgen maken over het gebrek aan vacatures voor millenniumtesters bij het bedrijfsleven. De arbeidsbureaus hebben de werving op zich genomen van kandidaten voor een baan als millenniumprogrammeur. De grootscheepse campagne begon op 25 april met advertenties over twee pagina's in alle kranten onder het motto Vandaag aan de slag voor een voorspoedig 2000'.

Zo'n vaart lijkt het niet te lopen: de gewestelijke arbeidsbureaus hadden gehoopt dat bedrijven en masse zouden afkomen op het aangeboden personeel, maar dat is niet gebeurd. Inmiddels zijn de consulenten zelf op zoek gegaan naar vacatures. Tegenover het dagblad Trouw meldt H. Puyman van de overkoepelende Arbeidsvoorziening dat zijn organisatie eigenlijk had verwacht dat de overheid en de IT-sector met de banen op de proppen zouden komen.

Van de 11.000 mensen die zich hebben aangemeld voor een baan als millennium-probleemoplosser is naar schatting 80 procent geschikt voor het werk. Ongeveer 2000 man zou meteen aan de slag kunnen. Een kwart daarvan heeft nu al een baan. Negen procent van de geschikte kandidaten bestaat uit vutters, gepensioneerden en mensen die op wachtgeld staan. Een deel van de potentiële oplossers is al aan zijn opleiding begonnen – ook zonder zicht op werk.

Een woordvoerder van het Millennium Platform, een initiatief van het ministerie van economische zaken, binnenlandse zaken, de werkgeversfederatie VNO-NCW, FENIT en MKB-Nederland, noemt de ontwikkelingen "zeer verontrustend". Het platform vermoedt dat de vraag naar personeel dit najaar zal aantrekken, als kleine en middelgrote bedrijven zich bewust worden van het millennium-probleem. Uit recent onderzoek blijkt dat de meeste ondernemers wel weten dat ze een probleem hebben of krijgen, maar dat nog geen derde al werkt aan een oplossing.

Minister Wijers van economische zaken waarschuwde gisteren dat de kosten van het millenniumprobleem veel groter zullen uitvallen dan werd verwacht. Het half miljard gulden dat de overheid heeft gereserveerd is volstrekt onvoldoende, aldus de minister die geen ander bedrag kon noemen. Wijers zei ook tegen ondernemers dat ze niet op hulp hoeven te rekenen van de overheid, als de zaken in het jaar 2000 misgaan door computerproblemen. Een vertegenwoordiger van de Nederlandsche Bank tikte de bankiers op de vingers: ook zij doen te weinig om de problemen met weigerachtige computersystemen in de nieuwe eeuw aan te pakken.