Dat laat de auterursrechtenorganisatie weten in een brief aan zijn leden. Daarin stelt Buma bezorgd te zijn over de plannen van GroenLinks. Die politieke partij verklaart in het concept-verkiezingsprogramma (pdf) "de inspanningen, creativiteit en investeringen van muziekauteurs vogelvrij", aldus Buma.

'Beperkt vrijheid van expressie'

Buma vindt het niet door de beugel kunnen dat GroenLinks pleit voor het gratis gebruik van online muziek. "Het lijkt een prachtig maatschappelijk cadeau: het voorkomen van een downloadverbod en het auteursrecht beperken tot commercieel gebruik. Echter, zonder een redelijk alternatief voor het betalen van muziekgebruik, leidt het voorstel tot culturele verschraling en beperkt het de vrijheid van expressie en meningsuiting", schrijft Buma aan de eigen achterban.

De organisatie pleit naar eigen zeggen niet voor een downloadverbod, maar is wel van mening dat er wat moet gebeuren om digitaal auteursrechten te (blijven) beschermen. Het strafbaar stellen van het downloaden uit illegale bron is dan ook niet de oplossing.

Provider als privé-politie

Buma wil zelf internetproviders (isp's) aansprakelijk stellen. "Wel willen wij dat intermediairs (zoals de internet service providers) die onrechtmatige verspreiding op grote schaal mogelijk maken gedwongen worden om mee te werken aan de bestrijding hiervan."

Deze redenaties van Buma schieten beschermer van digitale burgerrechten Bits of Freedom (BoF) danig in het verkeerde keelgat. "Buma is dus wél voorstander van het civiel onrechtmatig maken van het downloaden uit illegale bron. Buma wil dat providers de privé-politie van de contentindustrie worden.", concludeert BoF in een felle reactie waarin het de brief van Buma volledig fileert.

"Zij moeten al jouw internetverkeer in de gaten gaan houden en verboden inhoud direct blokkeren. Providers zullen moeten meewerken aan die handhaving en illegale downloaders moeten aangeven aan Brein", waarschuwt de digitale burgerrechtenbeweging.

Geen inbreuk op rechten

In die publicatie stelt BoF ook dat Buma niet zomaar digitale burgerrechten aan de kant kan zetten. Ook niet als de organisatie denkt dat die rechten als alternatief worden gebruikt om illegaal downloaden te verdedigen. "Nee: burgerrechten zijn rechten, die iedere Nederlander heeft. Buma mag geen inbreuk maken op die rechten, hoe graag ze dat ook zou willen."

Ook zou Buma op dit moment zelf al met een redelijk alternatief kunnen komen door een licentie uit te geven voor het filesharen van muziek, stelt BoF voor. Dan hoeven de providers niet ingeschakeld te worden als controlerende instantie.

Concurreren tegen 'gratis'

Verder hekelt BoF de klacht van Buma dat er niet valt op te boksen tegen gratis - illegale - verspreiding van online muziek. "Buma kan wel degelijk concurreren met gratis", stelt BoF. "Een belangrijke reden waarom mensen met filesharingtechnologie muziek downloaden is dat ze deze muziek simpelweg niet via een officiële distributeur kunnen krijgen." Buma klaagt echter dat legale alternatieve modellen niet levensvatbaar zijn, door de gratis concurrentie.

Buma is overigens wel te spreken over de manier waarop GroenLinks de discussie heeft aangezwengeld in het voorstel-verkiezingsprogramma. GroenLinks-politici Femke Halsema en Mariko Peters hebben het partijprogram nog toegelicht in een opinie-artikel, wat is gepubliceerd in de Volkskrant.