Ondernemersorganisatie VNO NCW en MKB-Nederland vindt dat Buma/Stemra 'op grove wijze' eerder gemaakte afspraken negeert door nu alsnog de internetheffingen voor het embedden van auteursrechtelijk beschermde muziek in te voeren. "Men had deze regeling nooit zo in de wereld mogen zetten", zegt Els Prins, secretaris auteursrecht van MKB-Nederland.

Er is volgens de ondernemers afgesproken dat er in 2009 en 2010 geen nieuwe heffingen worden doorgevoerd, tenzij dat met wederzijds goedkeuren is. "Nu wordt er nu zo even, hup, een nieuwe regeling bovenop gedropt." En dat vinden de ondernemers onacceptabel. De regeling houdt in dat voor 6 embedded files 130 moet worden betaald. Per 30 ingebedde bestanden rekent Buma 650 euro af, ongeacht het aantal views.

Afspraken zijn geschonden

De ondernemers stellen dat er afspraken worden geschonden die zijn gemaakt in de werkgroep-Pastors, waarin brancheorganisatie en lobbygroep Voice Buma/Stemra vertegenwoordigt. In de werkgroep wordt samengewerkt aan een verbetering van auteursrechtenincasso's.

De stelling van VNO NCW en MKB-Nederland wordt bevestigd door de ministeries van Economische Zaken (EZ) en Justitie: "Ja, het afkondigen van zo'n maatregel zonder overleg met betrokken partijen staat op gespannen voet met de afspraken in de werkgroep Pastors", bevestigen beide ministeries desgevraagd.

Mede omdat de afspraken geschonden werden werd eerder de embedheffing voor niet bedrijfsmatig gebruik hals over kop uitgesteld. Dit gebeurde na de nodige commotie in de Tweede Kamer. Het besluit op dit gebied te gaan heffen "strookte niet met de afspraak die de auteursrechtorganisaties en het bedrijfsleven in de werkgroep Pastors hebben gemaakt", berichtte de overheid vorige week.

Regeling moet van tafel

Ditzelfde zou moeten gelden voor bedrijven, vinden de ondernemersorganisaties."Als je op puur populistische gronden een deel intrekt, namelijk het niet bedrijfsmatige deel, dan maak je jezelf in wezen ook wel belachelijk", verwoordt Prins het gevoel van de ondernemers. "Wij vinden dat dit gewoon van tafel moet. Punt." Daarom hebben de ondernemers minister Ernst Hirsch-Ballin van Justitie verzocht hier zijn veto over uit te spreken."

Zo gemakkelijk als de embedheffing voor particulieren van de baan was, zal de bedrijfsheffing echter niet verdwijnen. Volgens Michel Frequin van brancheorganisatie Voice bestonden de tarieven voor zakelijk gebruik al langer, en is er helemaal geen sprake van het niet nakomen van afspraken. "De tarieven voor zakelijk gebruik waren er al in 2009", aldus Frequin. De tarieven voor particulieren zouden 'het nieuwe element' zijn in de omstreden regeling.

'Tarieven zijn juist verlaagd'

"We hebben dan ook met verbazing kennis genomen van de wijze waarop dit naar buiten is gebracht", zegt Frequin. Hij zegt nog niet eerder klachten te hebben gehoord van het bedrijfsleven, wel is er kritiek op de regeling geweest. "Op basis van reacties uit de praktijk zijn die tarieven ook aangepast, en versoepeld en ook gunstiger geworden voor bedrijven", aldus Voice.

De ondernemers zouden volgens hem struikelen over een procedurele fout: namelijk het niet van tevoren overleggen over de nieuwe tarieven. "Zelfs als de tarieven gunstiger zijn willen ze dat dit eerst in gezamenlijk overleg wordt betrokken." Wel wil Voice nog spreken met VNO NCW en MKB: "Het is wel de bedoeling dat we dit soort dingen inderdaad in goed overleg doen."

Overeenstemming onwaarschijnlijk

Prins moet Homerisch lachen om de beweringen van Voice. "Ik vind dit heel knap verzonnen. Dit gaat natuurlijk de essentie van wat er gebeurt volstrekt voorbij, dit is natuurlijk de afdeling pr. Mijn complimenten, maar zo werkt het natuurlijk absoluut niet."

Volgens Prins is deze heffing al een tijd geleden bedacht, dat dit 'weer een mooie nieuwe markt zou zijn waar geld uit te halen was'. "Daarna is dat totaal 'on hold' gezet", zegt Prins. "Dit is wel een forse stap verder en dit valt volstrekt niet onder de afspraken." De ondernemers vragen zich dan ook hardop af of ze nog wel om tafel moeten gaan zitten met de werkgroep-Pastors.

Als het aan Voice ligt gaat dit later deze maand wel gebeuren. Frequin hoopt er dan uit te komen met VNO NCW en MKB. Als beide partijen bij hun standpunten blijven lijkt dit echter onwaarschijnlijk.

Temeer ook omdat het schrappen van de particuliere heffing feitelijk erg mager is. Iedereen die auteursrechtelijk beschermd muziekmateriaal herpubliceert op zijn site en daarbij adverteert, wordt door Buma aangemerkt als een commerciële onderneming, zo berichtte muzieksite 3voor12. Deze houding is geheel in lijn met eerdere plannen van Buma.

Overheid grijpt niet in

Het lijkt er niet op dat minister Hirsch-Ballin of staatssecretaris Heemskerk direct een stokje gaan steken voor deze extra heffing. Justitie wacht liever op het beantwoorden van Kamervragen over de heffingen en wijst erop dat de werkgroep-Pastors in het leven is geroepen.

De overheid rekent nog steeds op de 'zelfregulerende werking' van de industrie. Ook zouden de partijen volgens hun informatie gewoon nog in gesprek zijn. Mochten ze er er niet uitkomen dan zou er 'daarna vanuit de overheid alsnog een reactie kunnen komen', aldus een woordvoerder van Justitie. Zolang de partijen nog in overleg zijn, zijn ze wat de ministeries betreft nog 'zelf aan zet', en komt er geen inmenging van de overheid.