De Buma/Stemra heeft een einde gemaakt aan de regeling die particuliere en zakelijke gebruikers van het Internet in staat stelde om muziek te laten horen op hun homepages en websites.

De directe aanleiding voor de maatregel is de website HitBits, die anderhalve week geleden door Planet Internet werd opgezet. Daar zijn elke dag enkele singles te downloaden in MP3-formaat, een methode om geluid te comprimeren zonder dat de kwaliteit verloren gaat.

In de Volkskrant van vandaag meldt de Buma/Stemra dat het contract met Planet Internet zal worden opgezegd. Omdat de overeenkomst een looptijd heeft van een maand, kan HitBits nog twee weken muziek laten horen.

De contracten die zakelijke en particuliere gebruikers konden afsluiten zijn niet langer bij de organisatie te downloaden.

Zoals WebWereld al eerder meldde (zie Chartbusters raken 'uitgevist') had de organisatie al laten weten dat ze snel een einde zou maken aan de regeling omdat er niet langer alleen fragmenten op het net werden gezet.

Voor 'flarden' muziek was de regeling in mei 1996 opgezet. De Buma/Stemra kreeg destijds veel kritiek te verwerken omdat de organisatie particuliere gebruikers dreigde aan te pakken die als fan van een popband of muziekster kleine stukjes van CD's op het net lieten horen. In de regeling van de Buma hoefde iemand die niet meer dan 5 minuten muziek aanbood een tientje per maand te betalen. Grotere aanbieders betaalden honderd gulden per maand.

Het was Herbert Visser, werkzaam bij Radio Noordzee, die een opmerkelijk hiaat in de tijdelijke regeling vond. Hij was in staat om voor een tientje per maand uren muziek aan te bieden, door elke dag een andere plaat op zijn Free MP3 Chartbuster-website. De regeling dekte deze constructie, zolang er per dag maar niet meer dan 5 minuten kon worden gedownload voor particulier gebruik.

Visser werd geholpen door de voortschrijdende techniek: toen de Buma zijn tijdelijke regeling bedacht was het toepassen van MP3-compressie nog lang niet zo wijdverbreid als nu.

HitBits van Planet Internet borduurt op de vondst van de Chartbuster door.

Volgens de Volkskrant beschouwt de muziekindustrie het aanbieden van muziek in het MP3-formaat via het Internet als 'piraterij' en zint de sector op juridische stappen. "Het is een misverstand te denken dat alles is geregeld met het Buma-contract", zo verklaart directeur Solleveld van de branchevereniging NVPI.

De Buma/Stemra kondigt in de krant een nieuwe regeling aan, waarbij het alleen nog mogelijk wordt om muziekfragmenten op het Internet te plaatsen die niet langer dan 45 seconden duren.