De organisatie is hiertoe toegetreden tot een alliantie van verschillende nationale auteursrechtenorganisaties, zo heeft Buma bekendgemaakt. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de technologie van FastTrack, niet te verwarren met het netwerk van onder meer Kazaa. Het in 2000 opgerichte FastTrack ontwikkelt internetproducten die het beheer van auteursrechten moeten vergemakkelijken. Dit door de informatie-uitwisseling tussen de verschillende organisaties mogelijk te maken. Buma krijgt hierdoor toegang tot zestien miljoen muziektitels. "Wij pleiten al geruime tijd voor een bundeling van krachten tussen de verschillende auteursrechtenorganisaties," aldus Cees Vervoord, directievoorzitter van Buma/Stemra. Het delen van kennis is volgens hem `een belangrijke voorwaarde om de uitdagingen van de nieuwe digitale wereld en de globalisering van het auteursrecht het hoofd te bieden'. Met de komst van Buma/Stemra telt FastTrack tien Europese en twee Noord-Amerikaanse organisaties.