De pilot startte twee jaar geleden en biedt artiesten die bij Buma/Stemra zijn aangesloten de mogelijkheid om zelf hun muziek beschikbaar te stellen onder niet-commerciële Creative Commons-licenties. Het is de bedoeling dat artiesten ter promotie hun werk kunnen verspreiden zonder dat Buma factureert. "Op het moment dat een gebruiker het oppikt zoals een platenmaatschappij, een omroep of een kroeg, moet er wel gewoon betaald worden", bericht Buma.

De samenwerking is opmerkelijk, omdat beide instanties een fundamenteel verschillende visie op het delen van creatieve uitingen hebben. Creative Commons biedt via zijn website zes verschillende licenties aan, die variëren van toestemming voor particulieren tot (her)gebruik van bijvoorbeeld muziek, tot toestemming voor de commerciële exploitatie van het werk. Ook de vorm van bronvermelding varieert per variant.

Voorbeeld

Het concept van Creatieve Commons staat in principe op gespannen voet met de commerciële belangen die Buma/Stemra behartigt. De pilot is dan ook een aanvulling op het contract dat lied- en tekstschrijvers met Buma/Stemra hebben afgesloten. Die aanvulling is een gedeeltelijke 'vrijwaring', waarin de drie niet-commerciële licenties van Creative Commons zijn opgenomen.

Toch is de proef zo succesvol gebleken dat de pilotperiode met een jaar wordt verlengd. Volgens Buma gebruiken Denemarken en Zweden in navolging van het Nederlandse voorbeeld een zelfde soort constructie. Ook zouden er in andere landen, zoals Australië, vergevorderde plannen in dezelfde richting zijn.

In december meer

Eind dit jaar wordt er onder muziekauteurs gepeild wat er nog verbeterd kan worden. In december verwacht Buma de resultaten en conclusies van het onderzoek bekend te maken.