Dat blijkt uit het vonnis van de rechtbank in Den Haag . Buma/Stemra is al jaren bezig met het ontwikkelen van een licentiesysteem voor zogenaamde 'embedded links'. Volgens de stichting is het hosten van die ingebedde links een openbaarmaking en moet een streaming radioportal als Nederland FM licentiegelden betalen, een bedrag dat neerkomt op 10 procent van de jaaromzet.

Bodemprocedure

Jimmy Souren, beheerder van Nederland, FM vindt daarentegen dat het linken naar een radiostream geen nieuwe openbaarmaking is, en aangezien de aanbieder van de stream (het radiostation) al licentiegelden afdraagt aan Buma zou Nederland Fm dat niet nog een keer hoeven doen. Om deze patstelling te doorbreken stelt de uitbater van de radioportal meerdere malen voor om een proefproces te voeren over embedded links. Iets wat de rechter in zijn vonnis duidelijk ziet als het aansturen op een bodemprocedure.

Buma spant vervolgens een kort geding aan tegen Nederland FM om via de rechter de site direct offline te dwingen. Bovendien eist Buma een voorschot op de misgelopen licentiegelden van ongeveer 34.000 euro, plus rente. De rechter verwijst die eis naar de prullenbak omdat uit het handelen van Buma blijkt dat ze zelf niet veel haast maken met de zaak.

Weinig voortvarend handelen

De rechter wijst erop dat Nederland FM al sinds 2001 in de lucht is en dat de eigenaar van de website meerdere malen het initiatief heeft genomen en zelf contact heeft gezocht met Buma, voordat Buma een licentiebeleid over radioportals had gepubliceerd. Toen dit begin oktober 2009 gebeurde werd er een licentievoorstel gedaan door Buma waarop nog dezelfde maand een tegenvoorstel kwam van Nederland FM. Pas in juli 2010 kreeg de radioportal weer een brief van een nieuwe medewerker van Buma die de zaak kennelijk toevallig tegenkwam, waarna er weer een verkennend gesprek volgde.

Wel of geen openbaarmaking?

"Ook nadien werd er weinig voortvarend gehandeld", constateert de rechter. Er werd in augustus 2010 door Buma beloof om in september alsnog met een nieuw betalingsvoorstel te komen. Dat volgde in tegenstelling tot de belofte twee maanden later, op 29 november. Weer een blijk van weinig voortvarend handelen zegt de rechter. "Buma c.s. heeft desgevraagd ook geen goede verklaring gegeven voor bijvoorbeeld de radiostilte tussen 15 september 2009 en eind juli 2010. Het betoog dat zij 'de handen vol had' aan de door Souren geïnitieerde lobby actie tegen de 'embed tax' [...] is in ieder geval niet een omstandigheid die Buma c.s. ter zake zou kunnen sauveren." Waarmee de rechter bedoelt: die argumentatie redt de zaak van Buma niet.

Omdat Buma geen haast achter de zaak heeft gezet oordeelt de rechter dan ook dat hij geen spoedeisend belang ziet en daarom verliest Buma het kort geding.

De stichting moet de proceskosten plus de griffie betalen: een bedrag van bijna 16.900 euro. De vorderingen van Buma zijn niet ontvankelijk verklaard dus Souren hoeft niets te betalen.

Door dit vonnis komt de rechter op dit moment niet tot een inhoudelijke behandeling van het begrip embedded link. "In dit kort geding ligt de interessante vraag voor of een zgn. 'embedded link' een auteursrechtelijke openbaarmakingshandeling oplevert. Aan de beantwoording daarvan wordt evenwel niet toegekomen."

Buma laat in een persbericht weten verbaasd te zijn over het vonnis. "Buma/Stemra is van mening dat een inbreuk op het auteursrecht altijd spoedeisend is en gaat zich nu beraden op de vervolgstappen."

Update 17.45 uur. Souren mailt dat hij blij is met de uitspraak. "De grote vraag of embedden van radiostreams een nieuwe openbaarmaking is, waarvoor dus een licentie moet worden afgesloten bij de Buma Stemra, is echter onbeantwoord gebleven. Daar zit de hele internetwereld op te wachten", voegt hij eraan toe.

"Wij zullen nu, hopelijk samen met Buma Stemra, aansturen op een bodemprocedure omdat het beantwoorden van zo'n belangrijke vraag uitgebreid aandacht verdient."

bumavonnis