Christiaan Alberdingk Thijm noemt het een bizarre situatie: KaZaA wil graag regelingen treffen en auteursrechten afdragen, maar wordt totaal genegeerd door Buma/Stemra. De in Amsterdam gevestigde 'Europese Napster' heeft intussen de grootste moeite nieuwe investeerders te vinden. "Het gaat niet goed", aldus Alberdingk Thijm.

Het eerste 'contact' tussen FastTrack – maker van KaZaA - en Buma/Stemra stamt al van begin september. Sinds die datum heeft de advocaat van de uitwisseldienst ontelbare telefoontjes en brieven aan Buma/Stemra gewijd. Het voorstel is simpel: FastTrack wil tot afspraken komen met de organisatie.

"Ik heb notabene in WebWereld moeten lezen dat Buma/Stemra helemaal geen regelingen wil treffen, zelf hebben wij nooit iets van hen gehoord", aldus de boze advocaat. Het frustrerende voor FastTrack is dat men – binnen Nederland – niet om Buma/Stemra heen kan. "Ik word stapelgek van al die verschillende collectieve rechtenorganisaties, je wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Maar uiteindelijk kom je niet om de Buma heen", aldus Alberdingk Thijm.

Machtspositie

"Zij hebben een ongelofelijke machtspositie omdat zij kunnen bepalen welke diensten legaal worden geïntroduceerd. Maar ze willen helemaal niet dat peer-to-peer diensten zoals KaZaA legaal worden, alles wordt afgekapt", zo vervolgt de jurist. In Zweden maakt FastTrack overigens wel vorderingen met de lokale organisaties: "Daar zijn ze een stuk realistischer."

Als goedwillende bedrijven als FastTrack geen kans krijgen, wordt daarmee de weg vrijgemaakt voor underground-programma's als Freenet en Gnutella, denkt Alberdingk Thijm. Buma/Stemra snijdt zich in dat geval in de eigen vingers, omdat de organisatie dan geen cent ontvangt.

AlberdingkThijm weet wel waarom Buma/Stemra zich van de domme houdt. "Hun positie ten aanzien van Napster-achtige diensten wordt gevoed door angst. Zij zijn simpelweg doodsbang dat ze zullen verdwijnen als er digitale copyrightsystemen worden ingevoerd." Als immers softwarematig wordt bijgehouden hoe vaak een bepaald nummer wordt gedownload, hoeft een organisatie als Buma/Stemra niet meer als intermediair te fungeren.

Gang naar de rechter

Als Buma/Stemra volhardt in haar weigering om tot afspraken te komen, zal FastTrack naar de rechter stappen om op deze manier tot een regeling te komen. Volgens AlberdingThijm komt er dan een heffing op harde schijven en cd-branders, zoals ook al in Duitsland is gebeurd.

Voor FastTrack staat er veel op het spel. Het bedrijf zit momenteel middenin een tweede financieringsronde en dat gaat niet goed. "Mede door alle commotie rondom Napster zijn er geen investeerders te vinden", aldus Alberdingk Thijm. "De opstelling van Buma/Stemra maakt het er bovendien niet beter op. Zij schaden de bedrijfsbelangen van FastTrack." Inmiddels is het team van FastTrack al gehalveerd tot twee man.