De financiering is onderdeel van de begroting zoals die is voorgesteld door Bush voor 2002. Bush wil met het digitaliseren van diverse overheidsdiensten de het vele papier dat nu nog gebruikt wordt terugdringen. Daarbij denkt hij dan aan het elektronisch invullen van formulieren en het opvragen van informatie. Bush is van plan volgend jaar 10 miljoen dollar te investeren. De overige 90 miljoen worden uitgespreid over de jaren daarna. "Door de overheid te digitaliseren, sparen we op den duur veel geld uit. Privé-bedrijven die al eerder overgestapt zijn naar internet, plukken nu de vruchten van de beslissing die ze toen namen", zo staat in een persverklaring. Het investeren in de overheid is onderdeel van Bush' strategie om de overheid toegankelijker te maken voor het grote publiek en om de verschillende overheidsdiensten beter op elkaar af te laten stemmen. Een complete versie van het rapport is te vinden op de site van het Witte Huis.