Een van de belangrijkste aspecten van de Prioritizing Resources and Organization for Intellectual Property wet, afgekort tot PRO-IP, is de instelling van een hoge toezichthouder op intellectueel eigendom. Deze wordt door de Senaat benoemd en rapporteert direct aan de president.

'Verkeerde kant op'

Waarschijnlijk zal de eerste toezichthouder pas door de nieuwe regering worden benoemd. Daarnaast zal het Amerikaanse ministerie van Justitie een aparte afdeling opzetten voor de bescherming van intellectueel eigendom.

Privacyvoorvechters verzetten zich tegen nieuwe wet. Zij vinden de straffen te hoog. Bovendien zou de wet de belangen van grote software-, media- en farmaceutische bedrijven onevenredig beter verdedigen dan die van de gebruikers. "Deze wet gaat volkomen de verkeerde kant op in een tijd waarin de gehele digitale wereld opschuift richting minder restrictieve distributiemodellen", zei Gigi B. Sohn van de organisatie Public Knowledge nadat de Senaat in september zijn goedkeuring had gegeven aan de PRO-IP Wet.

'Muziek in de oren'

Zelfs het ministerie van Justitie ageerde tegen een eerdere voorziening de wet, die het uiteindelijk niet heeft gehaald. Daarbij zouden de aanklagers van het ministerie moeten dienen als een soort "pro-Deoadvocaten voor particuliere rechthebbenden met onvoldoende eigen middelen".

Amerikaanse bedrijven staan grotendeels achter de PRO-IP Wet, evenals rechtenbeschermers zoals de Business Software Alliance, Motion Picture Association of America en de Recording Industry Association of America (RIAA). Mitch Bainwol van laatstgenoemde organisatie noemde de wet "muziek in de oren van een ieder die de Amerikaanse creativiteit en arbeidsmarkt wil verstevigen".