Hierdoor zal de wet, de Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act (CAN-SPAM), op 1 januari 2004 van kracht worden. Eerder stemden het Huis van Afgevaardigden en de Senaat al met een overweldigende meerderheid in met de wet. Over de vraag hoe effectief de wet zal zijn bij de bestrijding van spam lopen de meningen uiteen. Voorstanders menen dat de autoriteiten door CAN-SPAM belangrijke nieuwe bevoegdheden krijgen voor het aanpakken van spammers. Spammers die zich niet aan de regels houden, kunnen hoge geldboetes en een gevangenisstraf krijgen. Spam met een pornografische inhoud moet een speciaal label krijgen zodat ontvangers eenvoudig kunnen zien om wat voor mail het gaat. Het vervalsen van de zogeheten header-informatie (met informatie over de afzender) wordt verboden. Spam die via open proxies en gekaapte computers wordt verstuurd (volgens de antispamsite Spamhaus ongeveer 80 procent van alle spam), is daardoor niet langer toegestaan. Dat kan ervoor zorgen dat spamfilters beter kunnen werken. "Ik denk dat in 2004 de meeste spam van vaste bronnen afkomstig zal zijn", aldus Steve Linford van Spamhaus. Dat maakt het makkelijker om de spam met hulp van zwarte lijsten met afzenders te blokkeren.

Legalisering spam

Linford is tegelijkertijd één van de belangrijkste critici van CAN-SPAM. In zijn ogen zorgt de wet ervoor dat spam wordt gelegaliseerd. De wet werkt namelijk volgens het opt-out principe. Bedrijven mogen mensen net zolang ongevraagde commerciële e-mail sturen, totdat de ontvangers aangeven dat ze daarvan niet gediend zijn. "CAN-SPAM zegt in feite dat de 23 miljoen Amerikaanse bedrijven alle Amerikaanse e-mailadressen mogen spammen, zolang ze maar een opt-out mogelijkheid bieden." Daarnaast gaat de nieuwe wetgeving ten koste van de antispamwetgeving die Amerikaanse staten al hadden aangenomen. Sommige staten hebben antispamregels die veel verder gaan dan CAN-SPAM. Zo is er in Californië en Delaware een opt-in systeem (bedrijven mogen alleen mail sturen als de consument daar van tevoren toestemming voor heeft gegeven) van kracht. De voorzitter van de Federal Trade Commission (FTC), de Amerikaanse handelswaakhond, uitte eerder dit jaar zijn twijfels over de uitvoerbaarheid van CAN-SPAM. Het aanpakken van opdrachtgevers achter de spammers zou onder de nieuwe wet moeilijk zijn.