Dinsdag stemt het Amerikaanse Congres over de nieuwe, na 11 september opgestelde, Cyber Security Enhancement Act. Die wil de straffen voor cybercriminelen al fors verzwaren.

Bovendien moeten cybermisdadigers voor de rest van hun leven achter tralies verdwijnen als zij met hun daden 'bewust de dood of ernstig lichamelijk letsel' veroorzaken. Maar de regering-Bush vindt dat niet streng genoeg.

De levenslange straf zou ook moeten gelden voor cybercriminelen - door Bush en consorten 'hackers' genoemd - die niet opzettelijk zulke tragedies veroorzaken, maar wier gedrag 'zo onverantwoord is dat dit kan leiden tot de dood of ernstig letsel'.

Ziekenhuis

Voorbeelden van dit gedrag zijn cybermisdadigers die bijvoorbeeld het computernetwerk van een ziekenhuis binnendringen, aldus staatssecretaris voor Justitie John Malcolm in Wired.

Een andere verscherping van de wet heeft betrekking op het volgen van cybercriminelen door de politie. Die mogen nu een computeraanval twee dagdelen lang zonder toestemming van de rechter volgen als het om georganiseerde misdaad of een levensbedreigende situatie gaat.

Maar als het aan Bush ligt, mag de politie voortaan zonder rechterlijke toestemming gluren en tappen als er sprake is van een misdaad waarop een straf staat die langer is dan een jaar.

Kenners wijzen er op dat niet alleen Bush' Republikeinse partij de wetten rond cybermisdaad wil aanscherpen. Ook de federale politie FBI heeft daarvoor flink gelobbyd.