Dat blijkt uit de correspondentie tussen de gemeente Bussum en GovUnited, die in handen is van Webwereld. Op 4 januari 2011 heeft Bussum schriftelijk het contract met Stichting ICTU opgezegd en zijn ze uit het samenwerkingsverband GovUnited gestapt. In die brief vraagt Bussum ook de voorfinanciering terug. Het zou gaan om enkele tienduizenden euro's.

Geweigerde teruggaaf

GovUnited weigert dit geld terug te geven, en communiceert dat richting Bussum in een brief op 11 februari 2011. In de brief staat dat dit de Programmaraad heeft besloten om geen restitutie te geven. De Programmaraad is een vergadering van gemeenten die deelnemen aan GovUnited, maar deze vergadering heeft geen enkele juridische zeggenschap over financiën.

In een antwoord op 27 mei 2011 legt Bussum de historie nog een keer uit en claimt de gemeente dat ze wel recht hebben op teruggave. In 2008 besloot de gemeente de mid-officesoftware van GovUnited af te nemen. De kosten daarvoor betaalde Bussum op verzoek van GovUnited vooruit om de ontwikkeling te financieren. Die afname had wel een aantal ontbindende voorwaarden. “De belangrijkste voorwaarde was dat met het zaaksysteem een succesvolle pilot moest zijn gehouden bij zes gemeenten", schrijft burgemeester Schoenmaker aan stichting ICTU. “Aan deze voor ons belangrijkste voorwaarde is nooit voldaan, waardoor de overeenkomst nooit tot stand is gekomen."

Onverantwoord

GovUnited sloot een contract met Logica voordat bekend was hoe de pilots verliepen. Dat was volgens Bussum te vroeg. “Dit risico valt niet af te schuiven op de gemeente Bussum omdat wij duidelijk een aantal opschortende voorwaarden hebben gesteld", stelt de burgervader. “Wrang is daarbij dat onze organisatie in deze situatie terecht is gekomen doordat wij gehoor hebben gegeven aan de wens van GovUnited om de implementatiekosten voor te financieren."

Ook verwijt Schoenmaker GovUnited dat andere gemeenten die nog wel deelnemen niet hoefden te voorfinancieren. “Bezien vanuit de positie van GovUnited zou het overigens logisch zijn dat deze gemeenten thans tot betaling worden gemaand, maar ons is gebleken dat GovUnited jegens hen geen actie onderneemt."

Eens gegeven, blijft gegeven

Op 23 juni 2011 komt er antwoord. “U keert zich tegen het besluit dat alle gemeenten van GovUnited gezamenlijk hebben genomen. Besluiten worden met een meerderheid genomen en we achten allemaal dat we daaraan gebonden zijn", schrijft voorzitter R. van der Terp van GovUnited. Volgens hem zijn er bevoegdheden gemandateerd en is "dit niet het moment dat in twijfel te trekken wanneer een u onwelgevallig besluit is genomen".

Bussum moet nu bijdragen aan het aflossen van de schuld aan GovUnited's moederorganisatie stichting ICTU, vindt de groep. Dat gaat om serieus geld, omdat de schuld tot zo'n vijf miljoen euro is opgelopen.

Toch hoop?

Toch betekent dit niet dat de gemeente Bussum het geld nu kwijt is. “Wij hebben goede hoop", vertelt Martin Kip van de gemeente tegen Webwereld. Hij heeft binnenkort een afspraak bij GovUnited en rekent erop dat een groot deel van de 'enkele tienduizenden euro's' terug zal komen. "We hebben een voorinvestering gedaan voor een product dat niet geleverd is en diensten die er niet zijn. Als je afspraken maakt met elkaar en je krijgt niet waarvoor je betaald hebt, dan wil je toch je centen terug."

Bij GovUnited is veel misgegaan. ICT-dienstverlener Logica erkent dat inmiddels en heeft forse kortingen op de uurprijs geboden. Zo betaalt GovUnited voor de eerste 5000 uur ongeveer de helft van de prijs, zo'n 65 euro per uur exclusief BTW. Het probleem met deze schikking is dat gemeenten in het samenwerkingsverband moeten blijven zitten om hiervan te profiteren.

Of het gesprek tussen Bussum en GovUnited daadwerkelijk de oplossing gaat brengen, is onduidelijk. Webwereld heeft GovUnited om commentaar gevraagd, maar kreeg geen directe reactie. GovUnited meldt nu op zijn website dat er nog overleg gaande is. Webwereld heeft de onderliggende stukken daarover opgevraagd bij GovUnited.