Het protest tegen de digitale opslag van vier vingerafdrukken in een landelijke database schiet het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en verschillende Nederlandse gemeenten in het verkeerde keelgat. De gemeenten weten niet wat ze met de protestbrief aanmoeten. Het ministerie adviseert de ambtenaren de brief niet te ondertekenen, bericht dagblad De Pers.

In een brief aan de gemeenten schrijft BZK: "U wordt nadrukkelijk geadviseerd dergelijke brieven niet in ontvangst te nemen, laat staan deze te ondertekenen." In de standaardbrief, die Privacy First online aanbiedt, wordt officieel bezwaar gemaakt tegen het opslaan van vingerafdrukken in een centrale database. Privacy First ageert tegen de opslag omdat deze inbreuk zou maken op de privacy en niet veilig genoeg zou zijn, wat verder gevaar voor privacy-inbreuk oplevert.

'Systeem is veilig'

Demissionair minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) Ernst Hirsch Ballin schreef onlangs nog aan de Tweede Kamer dat het centraal opslaan van vingerafdrukken door een commerciële partij volstrekt veilig is. Dat gebeurt bij het bedrijf Sagem Identification in Haarlem.

De centrale opslag van vingerafdrukken in een landelijke databank is volgens verschillende privacy-organisaties een grote schending van de privacy. Volgens de stichting Privacy First ligt misbruik van de biometrische gegevens op de loer als dit soort gevoelige data op landelijk niveau op dezelfde plek is opgeslagen. Daarom willen Pivacy First en andere privacy-organisaties een rechtszaak aanspannen tegen de staat. Die zaak is nog niet aanhangig gemaakt.

'Zo werkt het niet in Nederland'

Binnenlandse Zaken laat in een reactie weten dat een dergelijke manier van bezwaar maken niet door de beugel kan. "Over de uitvoering van publiekrechtelijke taken worden geen overeenkomsten met individuele burgers gesloten", legt een woordvoerster van het ministerie uit.

Wie bezwaar wil maken tegen het opnemen van vingerafdrukken in de database moet de geijkte paden bewandelen. "Als mensen er problemen mee hebben dan zijn daar bezwaarprocedures voor."