Het overleg en nadenken van de ambtenaren was zo informeel dat er bijvoorbeeld geen werkopdrachten of vergaderstukken te vinden zijn. Volgens het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is er dan ook geen enkel document over het rapport te vinden, dat schrijft het departement in een beslissing op een Wob-verzoek van Webwereld.

Nadenken

Eerder werd al duidelijk dat het rapport als gevolg van een fout door het ministerie op het internet is gezet. Die blunder volgde pal nadat een voorlichter tegenover Webwereld ontkende dat het rapport überhaupt zou bestaan.

Nu stelt het ministerie: “Gebleken is dat begin 2010 enkele van mijn ambtenaren nadachten over hoe met de inzet van open standaarden en opensourcesoftware binnen de rijksoverheid geld zou kunnen worden bespaard op de generieke ICT van de rijksoverheid.” Lang heeft dat niet geduurd, aldus de minister, want al snel hadden de ambtenaren betere zaken te doen. “Medio 2010 is dit geëindigd, terwijl de gedachten vorming nog niet was afgerond. Andere onderwerpen vroegen toen met een hogere prioriteit om hun aandacht.”

Geen rapport

Nu stelt het departement dat het verslag geen rapport is, maar een soort samenvatting van hun bevindingen. “Hun bevindingen van dat moment hebben zij genoteerd. Dit is gedaan in de vorm van een conceptnotitie, versie 0.8, met als werktitel ‘Sorry we’re open’.”

Omdat alles zo’n informele status heeft, zijn er in het totaal geen documenten, zoals verslagen, gevonden. Wel zijn er e-mailberichten, maar die worden niet openbaar gemaakt. Daartegen tekent Webwereld bezwaar aan.

Rond het document is de afgelopen maanden veel te doen geweest. Hieruit wordt duidelijk dat de overheid tot een miljard euro per jaar zou kunnen besparen door over te stappen op open standaarden en open-sourcesoftware.

In een volgend rapport konden de rekenmeesters van de Algemene Rekenkamer uiteindelijk geen hard getal berekenen. Zij bleven in hun omstreden rapport vaag.