Gemeenten die nog helemaal niet zijn aangesloten op Digid, worden benaderd en aangesproken door de Binnenlandse Zaken. De invoering van DigiD is als een van top 10 knelpunten opgenomen in de Versnellingsagenda 2009-2010. Aanvankelijk was het de afspraak dat op alle gemeentelijk websites vanaf 1 juli 2009 uitsluitend DigiD als digitale identificatiemethode gebruiken.

Er zijn op dit moment nog 28 van de 441 gemeenten die helemaal niet zijn aangesloten op DigiD, aldus Binnenlandse Zaken. Daarnaast zijn er nog veel gemeenten die naast DigiD nog andere inlogmethodes gebruiken, zo bleek onlangs uit een rapport van Ernst & Young. In de meeste gevallen gaat dat om het WOZ-portaal waar gebruikers kunnen inloggen met een combinatie van BSN (burgerservicenummer) en een wachtwoorden.

'Laatste gemeenten moeten aansluiten'

Gemeenten die andere middelen dan DigiD gebruiken worden benaderd en aangesproken door Binnenlandse Zaken, vertelt een woordvoerder van dat ministerie. "We gaan er voor zorgen dat de laatste gemeenten ook gaan aansluiten. Als je gebruikersnaam en een wachtwoord vraagt aan een burger, dan moet dat DigiD zijn, en niet een ader systeem."

Binnenlandse Zaken kan DigiD-afspraken echter niet afdwingen, zegt een woordvoerder. "We leven in een gedecentraliseerd systeem. We hebben geen stokken achter de deur."

Webstandaarden

Ook op andere terreinen worstelen gemeenten met digitale dienstverlening. Ruim 80 procent van de gemeentelijke websites voldoet niet aan webrichtlijnen, bleek onlangs. Daardoor zijn hun sites onder meer slecht toegankelijk voor gehandicapten.