De opdracht voor de bouw van de zendmasten is gegund aan VolkerWessels Telecom. Het gaat om een contract met een looptijd van 3 tot 5 jaar. Netwerk Solutions, een onderdeel van VolkerWessels, was ook al betrokken bij de bouw van de circa 500 bestaande C2000-masten.

Aanvankelijk meldde VolkerWessels in een persbericht dat het ministerie van Binnenlandse Zaken eerder 80 nieuwe masten wilde laten bouwen de komende twee jaar. "Helaas is daar op dit moment nog geen geld voor. We gaan nu de komende drie jaar in ieder geval 10 opstelpunten bouwen. Zodra er weer geld beschikbaar is worden dat er misschien wel 30 tot 40 per jaar."

Geen afspraken over aantallen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt echter dat er nooit sprake is geweest van een plan om 80 nieuwe masten te bouwen, zoals VolkerWessels beweert. Bij het laatste overleg met de Tweede Kamer is de plaatsing van C2000-masten wel aan de orde geweest, maar zijn er geen afspraken gemaakt over aantallen, laat een woordvoerder weten.

"Er is nu besloten om dit jaar 15 miljoen euro uit te trekken om voorlopig 10 zendmasten te plaatsen, maar er is geen uitspraak gedaan over het vervolg." Voor dit jaar is er geld, zegt de woordvoerder van Binnenlandse Zaken, voor de komende jaren is er nog niks besloten.

Volgens een woordvoerder van VolkerWessels is er bij het opstellen van het oorspronkelijke persbericht een fout gemaakt, en klopt de bewering over 80 zendmasten niet. De tekst van het persbericht is op de site van VolkerWessels aangepast.

Hoek van Holland

C2000 kwam onder zwaar vuur te liggen nadat bleek dat het communicatienetwerk bij de rellen in Hoek van Holland en de ramp met Turkish Airlines geen of nauwelijks bereik had. Volgens tv-programma Zembla zou de C2000-dekking op 65 cruciale plekken tekortschieten.

In februari bleek uit onderzoek dat er 50 miljoen euro nodig is om C2000 te verbeteren. Binnenlandse Zaken belooft dat er naast meer masten ook onder meer enkele mobiele zendmasten bijkomen die kunnen worden ingezet bij grootschalige evenementen waar de dekking naar het oordeel van de hulpdiensten nog onvoldoende is.