De werkgeversvereniging ICT, FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie hebben een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de Informatie-, Communicatie- en Kantoortechnologiebranche (ICK). De ICK-CAO gaat in op 1 januari 2010.

Werkgevers hadden eerst ingezet op de nullijn, maar uiteindelijk hebben de bonden er één procent loonsverhoging uitgesleept. De collectieve doelenuitkering wordt verhoogd van 1 procent naar 1,3 procent. De eindeboekjaaruitkering, voor ondernemingen waar geen afspraken over collectieve doelstellingen zijn gemaakt, wordt per 1 januari 2010 verhoogd van 0,7 procent naar 0,91 procent. De CAO is voor de duur van 1 jaar afgesloten

Werkzekerheid

Vakbond De Unie zegt ingezet te hebben op loonmatiging in ruil voor werkzekerheid. "Met een loonsverhoging van 1% en een verhoging van de doelenuitkering lijkt koopkrachtbehoud (in relatie tot de verwachtte inflatie) wel gerealiseerd. Werkzekerheid kunnen we echter niet regelen. Daarom hadden we graag een iets hogere loonsverhoging afgesproken."

De vorige CAO voor de ict-sector ging begin 2008 in. Daarin beloofden de aangesloten werkgevers een jaarlijks loonsverhoging van 3 procent.