Capgemini vraagt 400 werknemers vrijwillig om salarisverlaging. De ICT-dienstverlener stelt dat er sprake is van scheefgroei tussen het salaris en de marktwaarde van veel werknemers. Het verzoek is na overleg met de centrale ondernemingsraad gedaan. “Er is een discrepantie tussen de toegevoegde waarde van deze werknemers en de marktwaarde”, aldus woordvoerster Madelon Kaspers van Capgemini.

Oudere werknemers de dupe

Volgens het Financiële Dagblad treft de salarisverlaging vooral oudere werknemers. Dat wil Kaspers niet bevestigen. “Het verzoek is gedaan op individuele basis en ik kan daarom geen afgebakende leeftijdsgroep aangeven. Het gaat om verschillende specialismen, en daarmee ook niet om een specifieke groep functies.”

De interne aankondiging van de loonsverlaging is reeds gedaan in september. Het is nog niet bekend wanneer de verlaagde lonen zouden ingaan, wanneer werknemers vrijwillig instemmen met hun nieuwe salaris. Werknemers mogen het verzoek tot salarisverlaging weigeren.

In dat geval is de kans op collectief ontslag een mogelijkheid. Deze zomer zijn er al 200 werknemers ontslagen bij Capgemini en werden er aanpassingen gedaan in het salarishuis van de ICT-dienstverlener. Kaspers: “Een alternatief is het versterken van de competenties van deze 400 werknemers via specifieke opleidingen.”

Geen leuk gesprek

Ook automatiseerder Ordina is met een kleine groep werknemers om tafel gegaan omtrent dezelfde problematiek. Communicatiedirecteur Pieter Schaffels: “Het is een ontwikkeling die al langer aan de gang is. Het is logisch dat het vooral ouderen treft. Dat zijn geen leuke gesprekken. Maar de ICT wordt steeds volwassener, ook in het buitenland waar met andere tarieven gewerkt wordt. Daarom moeten we onze kennis blijven ontwikkelen.”

Volgens Schaffels wordt de huidige ontwikkeling van loonmatiging versterkt door de economische crisis. Terwijl voor de crisis de lonen in de sector nog flink stegen. Nu kijken veel bedrijven meer naar het buitenland. Veel ICT-projecten worden uitbesteed naar landen met lager lonen. Vooral India blijkt populair. Naast de lagere kosten spreken werknemers in dat land Engels, wat de communicatie gemakkelijker maakt.