Het College Bescherming Persoonsgegevens waarschuwt schakelpuntorganisatie VZVZ dat vanaf 1 januari mensen die geen toestemming hebben gegeven voor opname in het elektronisch patiëntendossier-register LSP verdwenen moeten zijn uit het register. Als er dan toch nog privacygevoelige informatie beschikbaar is, neemt de waakhond maatregelen.

Miljoenen dossiers verwijderd

De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) maakt elektronische patiëntendossiers landelijk beschikbaar via de ict-infrastructuur LSP. De koepelorganisatie van artsen wil graag dat EPD's landelijk uit te wisselen zijn via de infrastructuur die ooit in het leven is geroepen door de Nederlandse Staat toen het EPD nog een overheidsplan was.

De afgelopen maanden heeft de VZVZ er alles aan gedaan om mensen zover te krijgen toestemming te verlenen om opgenomen te worden in het LSP. Daarmee kan het dossier van patiënten bekeken worden door andere artsen die zijn aangesloten op de infrastructuur. Per 1 januari moeten mensen toestemming hebben verleend voor die uitwisseling.

De VZVZ zag liever dat de deadline opschoof, omdat er nog maar weinig mensen meedoen met het register. Momenteel zijn de EPD's van ongeveer 7 miljoen Nederlanders beschikbaar voor het landelijk schakelpunt (LSP), maar slechts 400.000 mensen hebben daar expliciet toestemming voor verleend.

CBP dreigt met maatregelen

Het CBP heeft de toezicht over de implementatie van het LSP en de elektronische patiëntendossiers. De organisatie heeft met de VZVZ afgesproken dat persoonsgegevens van Nederlanders vanaf 1 januari niet meer beschikbaar zijn via het schakelpunt als ze daarvoor geen toestemming hebben verleend.

De privacywaakhond benadrukt dat als er nog wel privacygevoelige gegevens te vinden zijn in het nieuwe jaar, dit in strijd is met de wet. En in dat geval komt het CBP met maatregelen.

De VZVZ belooft zich aan de afspraak met het CBP te houden. “Na contact met het CBP is toch besloten de overgangsperiode niet te verlengen. Dit betekent dat de gegevens van de patiënten die geen toestemming hebben gegeven, per 1 januari 2013 zullen worden verwijderd uit de verwijsindex van het LSP", staat te lezen op de site van de artsenvereniging.