Persoonsgegevens moeten zorgvuldig worden gebruikt, juíst op internet. Publicatie van persoonlijke gegevens op internet kan mensen jarenlang achtervolgen. Onjuiste of verouderde gegevens kunnen grote schade berokkenen aan iemands belangen, goede naam of maatschappelijke mogelijkheden, aldus het CBP.

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) publiceert daarom vandaag de Richtsnoeren Publicatie van persoonsgegevens op internet.

De belangrijkste regels zijn dat degenen die op internet publiceren de betrokkene informeren over de publicatie van persoonsgegevens en de gegevens verwijderen als de betrokkene bezwaar maakt tegen publicatie. Ook moeten verantwoordelijken maatregelen nemen om sites met persoonsgegevens te beveiligen.

Het 64 pagina tellende document (PDF) is nog in de 'consultatiefase', zodat organisaties betrokken bij online privacykwesties erop kunnen reageren. Daarna zullen de richtsnoeren worden vastgesteld en in de Staatscourant worden gepubliceerd als formele beleidsregels voor het uitoefenen van toezicht en naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.

In augustus 2006 gaf het College aan de voorlichting aan burgers terug te moeten schroeven om zich te kunnen richten op het formuleren en controleren van privacybeleid. De nu geformuleerde richtsnoeren zijn het voorlopig resultaat van deze nieuwe focus.

In januari 2007 werd wel de website MijnPrivacy.nl gelanceerd, waar burgers 'advies, informatie en antwoorden vinden op vragen over de bescherming van jouw persoonsgegevens'.

Consumentenbond niet tevreden

De Consumentenbond vindt het initiatief van het CPB te 'bestuurskundig' en roept in een reactie de overheid op een uitgebreide publiekscampagne te beginnen over privacy op internet.

De Bond wil dat het CBP zich juist méér en actiever op de burgers richt. "Het is prima dat je iets op een site zet, maar dan bereik je de mensen nog onvoldoende", zegt woordvoerder Ewald van Kouwen tegenover Webwereld.

Volgens de bond is zo'n campagne hard nodig. Uit een onderzoek dat de organisatie twee jaar geleden hield blijkt dat slechts zes procent van de gebruikers vertrouwen heeft dat websites goed genoeg omgaan met geleverde informatie.

Mensen hebben volgens van Kouwen dan ook weinig fiducie in de manier waarop de privacy en beveiliging van gegevens momenteel is gewaarborgd.