Dat constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een verslag over het ict-gebruik en de -uitgaven in Nederland.

De groei van de binnenlandse ict-uitgaven lijkt te stagneren. Hierdoor krimpt de hele sector in Nederland. De onderzoekers constateren dat de ict-sector vanaf 2001 is veranderd van 'een aanjager van economische groei en werkgelegenheid tot een achterblijver'.

Dat de ict-markt krimpt blijkt volgens het CBS onder meer uit het feit dat het aantal werkzame ict'ers in 2003 voor het eerst sinds jaren is gedaald. Ook hebben ict-bedrijven bezuinigd op de r&d-uitgaven en is het aantal studenten dat een informaticaopleiding volgt gedaald.

Nederlanders maken daarentegen wel steeds intensiever en geavanceerder gebruik van ict, onder meer door de opkomst van breedbandinternet, zo stellen de onderzoekers vast. In 2004 had de helft van de huishoudens een breedbandinternetverbinding. Bij bedrijven met meer dan tien werknemers was dit ongeveer 55 procent.

Ook maken Nederlanders steeds langer gebruik van internet. In 2002 was dit nog 5,9 uur per week. Vorig jaar was dit gestegen tot 7,3 uur per week.

Als schaduwkant van deze ontwikkeling noemt het CBS wel de maatregelen die bedrijven moeten nemen om hun netwerken te beveiligen. In 2003 had 45 procent van de bedrijven namelijk last van een virus.