De kredietcrisis raakt zakelijke dienstverleners, waaronder ook aanbieders van ict-services. Zij boeken nog wel groei, maar het tempo is eruit. Het CBS meldt dat de omzet uit diensten in het eerste kwartaal van dit jaar bijna 2 procent hoger was dan de periode ervoor. Maar in het slotkwartaal van 2008 was de omzetgroei nog bijna 5 procent. Dat was geen piek, maar een voortzetting van de al ingezette daling.

Bedrijven die diensten verlenen op het gebied van keuring en controle zagen hun omzet in het eerste kwartaal van 2009 wel sterk groeien. Ook de economische dienstverleners en ingenieursbureaus leverden een belangrijke bijdrage aan de groei van de zakelijke dienstverlening, aldus het CBS.

Ook verlies

Het statistisch instituut constateert dat de economische teruggang nu al omzetverlies oplevert voor enkele specifieke branches in de zakelijke dienstverlening. Dat betreft de uitzendsector. De omzet van uitzendbureaus daalde voor het eerst sinds het tweede kwartaal van 2004. Door de verslechterde economische situatie gingen veel uitzendbanen verloren. De waarde van de omzet nam met ruim 3 procent af ten opzichte van een jaar eerder.

Vacatures

Het aantal ontstane vacatures in de zakelijke dienstverlening is volgens het CBS in het eerste kwartaal van 2009 met eenderde gedaald in vergelijking met dezelfde periode in 2008. In totaal ontstonden er 33.000 nieuwe vacatures. De daling vond voor een belangrijk deel plaats in de juridische en economische dienstverlening.

Het aantal vervulde vacatures bedroeg 45.000. Dat zijn er 5.000 minder dan in het eerste kwartaal van 2008. Het CBS rekent onder de vervulde vacatures ook de vervallen vacatures. Aan het eind van het eerste kwartaal waren er bijna 30.000 openstaande vacatures, een daling van 43 procent in vergelijking met een jaar eerder.