Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meet een flinke terugval in het aantal vacatures, inclusief die in de ict-sector. In totaal zijn er nog 198.000 vacatures, een daling is van 54.000 stuks. Dit is de grootste terugval sinds de eerste vacaturemeting door het CBS in 1989.

De vacature-terugval in de ict-sector is zichtbaar in de categorie commerciële dienstverlening, specifiek de zakelijke dienstverlening. Daar vindt de grootste daling plaats: van 138.000 naar 105.000 vacatures. Deze sector omvat naast ict en zakelijke dienstverlening ook handel en financiële instellingen, zoals banken en verzekeringsmaatschappijen. In die laatstgenoemde bedrijfssectoren vallen de hardste klappen.

De subcategorie zakelijke dienstverlening ziet een terugval van 61.000 naar 46.000 vacatures. Vergeleken met het derde kwartaal van 2008 is de afname iets lichter: van 59.000 naar 46.000 stuks. Dit zijn nog voorlopige cijfers van het CBS.

Minder aanwas

Niet alleen het aantal openstaande functies is lager, ook de aanwas van nieuwe vacatures is minder. Bedrijven en organisaties schrappen functies of vullen openstaande posten niet meer in. In het slotkwartaal van vorig jaar zijn 204.000 vacatures ontstaan. Dat is 56.000 minder dan een jaar eerder. Volgens het CBS is dat het laagste aantal ontstane vacatures in vier jaar tijd.

Het aantal vervulde en vervallen vacatures ligt op 254.000. De hoeveelheid vervallen vacatures is daarbij opvallend groot: bijna 34.000. Normaliter vervallen er minder dan 20.000 vacatures in een kwartaal, meldt het bureau.

Sterke omslag

De vorige vacaturemeting door het CBS is van september vorig jaar. Nu komt het bureau met de cijfers van december. Die tonen een sterke omslag aan. “Eind september 2007 stond het aantal openstaande vacatures op recordhoogte. In de vier jaar daarvoor was het aantal vacatures bijna verdrievoudigd. Na september 2007 veranderde er een jaar lang betrekkelijk weinig”, meldt het CBS. Dat is nu dus omgeslagen.

Economie krimpt

Voor het vierde kwartaal van vorig jaar heeft het CBS ook gemeten dat de Nederlandse economie krimpt. Dat is voor het eerst in vijf jaar, aldus het statistiekenbureau. De daling bedraagt volgens de voorlopige raming van het CBS 0,6 procent. De voornaamste oorzaak is de terugval in de export door Nederlandse bedrijven.

De 0,6 procent inkrimping is in vergelijking met het vierde kwartaal van 2007. Vergeleken met het derde kwartaal van 2008 komt de economische terugval uit op 0,9 procent. Het CBS heeft daarbij invloeden als seizoenseffecten en het aantal werkdagen verdisconteerd. Deze kwartaal-op-kwartaaldaling is de grootste sinds het begin van de jaren tachtig, meldt het bureau. Volgens de officiële definitie zit Nederland nu in een recessie.

De investeringen pakken dan ook wat lager uit. In het vierde kwartaal is 0,3 procent minder geïnvesteerd dan een jaar eerder. Investeringen in ict en in bedrijfspanden zijn nog wel gegroeid in de slotperiode van 2008.

Faillisementen

Begin deze week kwam het CBS al met een rapport over het aantal faillisementen in Nederland vorig jaar. Ict-bedrijven zijn daarin echter niet apart belicht. Die sector valt in de brede categorie ‘Zakelijke dienstverlening en verhuur’. Dat omvat algemene detacheerders, auditors en consultants, maar bijvoorbeeld ook bewakingsbedrijven, schoonmakers en kantoorverhuurders.

In die breed gedefinieerde sector zijn er vorig jaar 908 faillisementen geweest, wat 7 procent meer is dan in 2007. Dat percentage is gelijk aan het gemiddelde dat het CBS heeft gemeten voor het hele Nederlandse bedrijfsleven.