De cd-brander kan gebruikt worden om data eenvoudig op te slaan en weer te verwijderen zonder dat er aparte cd-brandprogramma's nodig zijn. EasyWrite is gebaseerd op de Mt. Rainier specificatie. Dit is een standaard die Philips in samenwerking met aan aantal andere grote spelers op de markt (onder meer Sony en Compaq) heeft ontwikkeld om het gebruik van de cd-brander te vereenvoudigen. In de toekomst moeten besturingssystemen uit zichzelf de cd-brander herkennen als ware het een diskettestation. Met behulp van 'drag-and-drop' kan bijvoorbeeld binnen de verkenner een bestand naar de cd-rom versleept worden. De gebruiker hoeft geen speciale cd-romdisks te kopen, gewone cd-rw schijven voldoen volgens Philips prima. Als er bestanden naar de cd-brander gesleept worden dan wordt een eventuele noodzakelijk 'formattering' op de achtergrond uitgevoerd. Vanaf begin 2002 wordt de EasyWrite-technologie standaard geïmplementeerd in alle Philips cd-rw apparaten en de nieuwe generatie cd-rw drives die ook dvd-rom kunnen lezen. De standaard van Philips wordt inmiddels door meer dan veertig belangrijke spelers op de ICT-markt ondersteund.