Dat blijkt uit een brief (pdf) van de commissie Justitie van de Eerste Kamer aan minister Piet Hein Donner (Justitie), waarover Bits of Freedom in zijn nieuwsbrief bericht.

Het belangrijkste onderdeel van de voorstellen van Donner is dat de definitie van 'hacking' wordt verruimd. Door het wetsvoorstel Computercriminaliteit-II kan het 'opzettelijk binnendringen van een computer(systeem)' voldoende zijn voor een veroordeling.

Nu is voor strafbaarstelling nog vereist dat de beveiliging van een computer wordt gekraakt, een technische ingreep wordt gedaan of van een valse identiteit gebruik wordt gemaakt om toegang te krijgen.

Volgens de CDA-senator Hans Franken, die in de commissie Justitie zit, ligt het echter voor de hand dat gebruikers zelf hun beveiliging goed regelen. "In het civiele recht is dat een vanzelfsprekendheid. Niemand kan zijn inboedel verzekeren als hij er niet voor zorgt, dat zijn woning deugdelijk is afgesloten."

Ook de Eerste-Kamerleden van VVD en PvdA vragen zich af of de nieuwe definitie voor hacking wel verstandig is. De meerderheid van de Tweede Kamer stemde in september 2005 vóór het wetsvoorstel Computercriminaliteit-II.