"Het is een forse, maar noodzakelijke, beslissing om de uitgifte van domeinnamen voor particulieren op te schorten. De registratie van nieuwe domeinnamen is nu al een chaos, en die zal anders alleen maar groter worden. Eerst denken, dan doen!", aldus Tweede Kamerlid Joop Wijn van het CDA in een persbericht. De partij klaagt dat de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland ( SIDN) nu al nauwelijks controleert of domeinnamen wel fatsoenlijk zijn en eerlijk worden toegewezen. Dit zal alleen maar erger worden, vreest Wijn. "Per 15 november mogen ook particulieren domeinnamen aanvragen en op diezelfde dag wil de SIDN zich nog meer beperken tot het loutere intypen van nieuwe domeinnamen." Onfatsoenlijk Volgens het CDA zal er een run op domeinnamen ontstaan door particulieren, waarbij ook 'onfatsoenlijke' namen worden geregistreerd. Dit zou weer een zware belasting voor rechters betekenen, die zich moeten gaat buigen op allerlei domeinnaamkwesties. Bart Boswinkel, directeur van de SIDN, kan weinig met de kritiek. "De term 'fatsoenlijk' is een onwerkbare kreet", stelt Boswinkel. "De principiële vraag is: wie bepaalt wat fatsoenlijk is?" Verder is een eventuele lijst met onfatsoenlijke domeinnamen in praktische zin onwerkbaar volgens Boswinkel. Er zijn namelijk altijd eindeloze variaties op een verboden woord mogelijk. Onafhankelijk college In plaats van controle vooraf ziet de SIDN meer in het achteraf terugdraaien van een aanvraag. Het nieuwe reglement voorziet daarin. Iedereen kan bezwaar aandienen tegen een bepaalde naam. Deze klacht wordt dan doorgestuurd naar een nog in te stellen onafhankelijk college, die dan uitspraak zal doen. Dit kan nog een jaar na de registratie. "Dit is de enig werkbare situatie", aldus Boswinkel. Voor de door het CDA gevreesde chaos is Boswinkel niet bang: "Ik betwijfel of er chaos ontstaat als de inhoudelijke controle wegvalt." De registratie van particuliere namen (die de vorm krijgen 'www.achternaam.123.nl') is namelijk wel degelijk aan regels gebonden. Particulieren kunnen slechts één naam vastleggen, waarop controle bestaat middels het indienen van een kopie van het persoonsbewijs. Deze week is er een debat over de kwestie. Wijn zal hierin aan minister Van Boxtel en staatssecretaris De Vries vragen om de uitgifte van domeinnamen voor particulieren uit te stellen, en om 'eerst na te denken over meer duidelijkheid en eerlijkheid bij de uitgifte van domeinnamen'.