Vier van de voormalige directeuren van het in 2001 failliet gegane bedrijf krijgen elk 5 jaar gevangenisstraf. Daarnaast krijgen ze boetes uiteenlopend van 5000 tot bijna 25.000 euro. De hoogste geldboete geldt voor oprichters Jo Lernout en Pol Hauspie, voor wie twee jaar van de celstraf voorwaardelijk is.

Deels onvoorwaardelijk

Dezelfde straf is opgelegd aan ex-directielid Nico Willaert. Oud-ceo Gaston Bastiaens, die ook voormalig Philips vice-president is, krijgt eveneens vijf jaar cel. Voor hem is drie jaar van de gevangenisstraf voorwaardelijk. Daarnaast krijgt hij een boete van 5000 euro.

De vijfde veroordeelde is Thomas Denys, voorheen lid van de raad van bestuur bij L&H Investment Company. Hij krijgt slechts twee jaar gevangenisstraf, waarvan één voorwaardelijk, en een boete van 2500 euro.

Keten van lege bv's

Diezelfde straf is opgelegd aan Tony Snauwaert. Die topman was verantwoordelijk voor de uitbouw en financiering van een reeks licentienemers op de spraaktechnologie van Lernout & Hauspie (L&H), maar dat bleken grotendeels nepfirma's. Voormalig financieel directeur Carl Dammekens krijgt 6 maanden voorwaardelijk en een boete van bijna 2.500 euro.

Het Hof van Beroep in Gent heeft de eisen van het OM grotendeels overgenomen bij het bepalen van de strafmaat. De aan de twee oprichters opgelegde straf is gelijk, ondanks het feit dat Hauspie schuld heeft bekend. Lernout heeft het frauduleuze stelsel van lege bv's altijd verdedigd als zijnde niet illegaal. Hij houdt nog steeds vol onschuldig te zijn en stelt dat het slechts een boekhoudkundige discussie betreft.

Eind jaren negentig beleefde L&H een grote populariteit. De algemene verwachting was dat spraak dé interface voor computers zou worden en het Belgische bedrijf liep daarin voorop. Ook ict-grootmachten als Microsoft en Intel toonden belangstelling voor de L&H-spraaksoftware. Later is de zeepbel, mede door de gepleegde fraude, uiteengespat.

Harde woorden

De vier zwaarst gestrafte topmannen zijn door het Gentse hof ook zwaar gekapitteld. Zij zouden elk op hun eigen manier een sleutelrol hebben gespeeld in de gepleegde fraude en malversaties niet hebben geschuwd, aldus de rechtbank. Het Hof beschouwt Pol Hauspie als het brein achter de fraudezaak. Lernout liep weliswaar niet mee voorop, maar werd door Willaert en Hauspie actief op de hoogte gehouden en verleende zijn medewerking.

De topmannen hebben fictieve omzet gecreëerd en daarmee weer leningen te verkrijgen bij geldschieters, waaronder Banque Artesia. Die investeerders werd verteld dat de licentienemers strategische partners waren. Daarnaast zijn beursautoriteiten en accountants misleid met tendentieuze en foutieve informatie. Lernout moest daarvan op de hoogte zijn geweest, oordeelt het hof.

Aanvechten

Lernout zegt tegen de Belgische media dat er geen sprake kan zijn van schadeloosstelling voor de crediteuren die zijn getroffen door het faillissement van L&H. "Ik bezit niets meer en zal van een pensioen moeten leven, mijn vriendin doet de afwas in de keuken. Wat we verdienen gaat naar eten."

"Ik ben geen fraudeur en er is geen geld meer. Het gerecht en de belangenverenigingen richten zich op de verkeerde personen", zo klaagt hij in de media. Belangenverenigingen van gedupeerden zoals Deminor en anderen scheppen volgens Lernout veel te hoge verwachtingen.

De veroordeelde topman tekent nu ook cassatie aan. Dit maakt zijn advocaat Luc Geyssens bekend. Het Hof van Cassatie behandelt de zaak niet opnieuw, maar kijkt alleen of de wet juist is toegepast en of er geen vormfouten zijn gemaakt. Volgens Lernouts advocaat zijn de rechten van de verdediging geschonden en heeft het Hof niet aan de motiveringsplicht voldaan.

Niet vervolgd

In dezelfde zaak is de strafvordering tegen huisbankier Dexia afgewezen. Die aanklacht is niet ontvankelijk, dan wel onvoldoende bewezen geacht. Dexia heeft dus geen 'noodzakelijke hulp' verleend aan de totstandkoming van de valse omzet van L&H. Ook accountant KPMG, die de boekhouding van L&H moest controleren, is ontslagen van verdere rechtsvervolging, om dezelfde reden als Dexia.

Bron: Channelworld.