De branchevereniging van Nederlandse internetproviders NLIP gaat samen met het ministerie van Justitie de haalbaarheid van een centraal meldingssysteem onderzoeken. Ongeveer de helft van de bij de NLIP aangesloten providers heeft zich achter het idee geschaard. In ieder geval de grootste consumentenproviders hebben toegezegd, zo stelt de NLIP. Een zogenoemd Notice and Take Down-systeem moet de verspreiding van bijvoorbeeld kinderporno, discriminerende uitlatingen en auteursrechterlijk beschermd materiaal tegengaan. In andere Europese lidstaten bestaat al een dergelijk systeem waarop meldingen van illegaal materiaal kunnen worden gedaan. Deze meldingen zullen vervolgens worden beoordeeld en zonodig overgedragen aan politie en justitie. Ook zal de betreffende provider - na beoordeling - een bericht krijgen dat er sprake is van illegaal materiaal en het materiaal tenslotte moeten verwijderen.

Beoordelingsorgaan

Wie de meldingen precies gaat beoordelen, is overigens nog niet duidelijk. "Dat zal gebeuren door objectieve beoordelingsorganen", zo zegt een woordvoerder van de NLIP. Deze organen zullen worden samengesteld uit leden van verschillende disciplines, zoals de providers en justitie. Het systeem is gericht op ontlasting van het justitiële apparaat. Ook moet het duidelijkheid over de verantwoordelijkheid van providers creëren. Tot slot wordt beoogd voor `een gezond evenwicht' te zorgen in de belangen van auteursrechthebbenden en individuele internetters. Momenteel treffen de NLIP-providers en het ministerie van Justitie voorbereidingen om met het onderzoek van start te kunnen gaan. Rond de zomer zullen de eerste resultaten van het onderzoek bekend zijn en zal er meer duidelijkheid zijn over de randvoorwaarden en haalbaarheid van het systeem. De plannen zijn overigens een rechtstreeks gevolg van de behandeling van het wetsvoorstel Elektronische Handel, zoals dat in december werd behandeld in de Tweede Kamer. Minister Donner van justitie pleitte destijds voor zelfregulering door de markt. Bij de besprekingen met Justitie over het systeem zijn naast de NLIP ook andere organisaties betrokken, waaronder het Meldpunt Kinderporno, het Meldpunt Discriminatie en stichting Brein. "Gezien de inkrimping en bijna opheffing van NLIP en de groei van ons meldpunt, is het wat merkwaardig dat NLIP zo'n ronkend persbericht laat uitgaan waarin andere partijen, die toch een grotere rol spelen in het geheel, helemaal niet worden genoemd", zo vindt Christine Karman van het Meldpunt Kinderporno. Update, 11:45 uur: Reactie Christine Karman toegevoegd.