Hergebruik en doorontwikkeling van bestaande automatiseringssystemen ten behoeve van de sociale diensten van de vier grote gemeenten is niet in strijd met regels van aanbesteding. Dat heeft de rechtbank Utrecht bepaald in een zaak die Centric IT tegen de vier gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (de zogenaamde G4) had aangespannen.

Centric heeft via een aanbestedingsprocedure op 28 september 1998 van de Gemeente Rotterdam de opdracht gekregen voor het verzorgen van de automatisering van de Dienst Sociale Zaken in die gemeente. De opdracht had een looptijd van 10 jaar en is per 28 september 2008 geëindigd.

Zelf innoveren

Eerder hebben de sociale diensten van de vier grote gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht Wigo4it opgericht met als doel om gezamenlijk ICT ondersteuning en innovatie te bevorderen. Directe aanleiding was de kritiek dat de leveranciers zelf hadden verzuimd hun producten te innoveren. Alleen over Planconsult was men tevreden. De vervangingskwestie was in 2006 het dringendst in Rotterdam, waar men een alternatief voor het systeem GWS4all van Centric wilde. Amsterdam zocht vervanging voor twintig jaar oud maatwerk van Getronics.

Na een korte oriëntatie werd echter toch besloten om waar mogelijk bestaande systemen zoals het door Den Haag gehanteerde Socrates II en de in Amsterdam toegepaste applicatie RAAK te hergebruiken voor verder ontwikkeling. Daarnaast zou Socrates II in de overige steden worden ingevoerd.

20 miljoen

Automatiseerder Centric zag zo een belangrijke opdracht aan haar neus voorbij gaan. Bij Wigo4it gaan forse bedragen om. Een meerjarenbegroting voor 2008, 2009 en 2010 voorzag uitgaven van 19 à 20 miljoen euro. Daarnaast bestond de vrees dat de vier grote steden 'heel Nederland' van socialedienstsystemen zou willen voorzien en op die manier de aanbestedingsplicht zouden omzeilen.

Een nieuw ICT systeem kon in de ogen van de Goudse automatiseerder alleen worden verkregen door middel van een aanbestedingsprocedure die voldoet aan de Europese richtlijn 2004/18 en het Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten uit 2005.

Wigo4it vond van niet. Er is geen private onderneming die met kapitaal in het samenwerkingsverband zit, zo legde het bedrijf uit in de rechtbank. Er is, zo zegt Wigo4it, gewoon sprake van een 'inbesteding'. Nieuwe systemen zullen steeds volgens de geldige regels worden aanbesteed en dus is de zorg van Centric onterecht.

Dat laatste oordeelt de rechter ook. De conclusie luidt dan ook dat er sprake is van een geoorloofd geval van inbesteding. De vorderingen van Centric zijn afgewezen.

Centric beraadt zich volgens een woordvoerster van het bedrijf op nadere stappen, maar wilde geen toelichting geven op de zaak. Ook Wigo4it wilde niet verder inhoudelijk op de zaak ingaan.