De rechtbank Den Haag trekt een streep door een aanbesteding van het ministerie van Verkeer & Waterstaat (V&W) voor de inhuur van ict-specialisten. De Staat heeft onrechtmatig gehandeld door in de tender harde eisen te stellen over het aantal beschikbare zzp’ers en freelancers, zonder dit vervolgens te controleren.

Bluffen met freelancers

Een van de inschrijvers, Centric, werd in de aanbestedingsronde gepasseerd, maar haalt nu zijn gram voor de rechter. Het bedrijf stelt dat rivalen Atos en ABC Automatiseringsteam de boel hebben geflest door irreëel hoge aantallen ICT-specialisten op te geven, terwijl zij putten uit verschillende zzp-databanken met enorm veel overlap.

Zo gaf ABC op dat het 80.000 Nederlandse externen ter beschikking had en Atos maar liefst 110.000. Terwijl er volgens het Centraal Bureau voor Statistiek in heel Nederland in totaal 'maar' 147.000 Nederlands sprekende ICT-specialisten zijn.

“Het is onaanvaardbaar dat de Staat de opgaven honoreert van inschrijvers die kennelijk irreële aantallen fte's hebben opgevoerd. De beweringen van in elk geval ABC en Atos dat de door hen opgegeven aantallen reëel zijn, is ongeloofwaardig", vindt Centric.

Onmogelijke eis

De Staat heeft verzuimd deze bizarre aantallen kritisch te beoordelen en daarmee is de gehanteerde gunningsystematiek niet transparant en onhoudbaar en de uitkomst van de aanbestedingsprocedure dus onrechtmatig, pleit Centric.

Volgens de Staat is het echter onmogelijk om de daadwerkelijke beschikbaarheid van alle opgegeven freelancers te controleren. Daarmee geeft de overheid echter toe dat de verlangde verificatie feitelijk onmogelijk is, concludeert de rechtbank. “Hieruit volgt dat de onderhavige aanbestedingsprocedure in strijd moet worden geacht met het transparantiebeginsel.”

De Staat moet de aanbesteding "Inhuur ICT-specialisten” staken en een nieuwe, aangepaste tender uitschrijven.