Het onderzoek vroeg meer dan vijfhonderd directeuren naar hun top drie van de grootste marketing-en managementvraagstukken voor het komende jaar. Als belangrijkste vraagstuk noemde 41 procent van de CEO's 'veranderingen in de manier en mate van concurrentie'. Als goede tweede eindigde 'de impact van internet', met 37 procent. Vorig jaar stond dit vraagstuk nog op de achtste plaats. Met name directeuren uit de niet-technische sector noemden internet als belangrijk vraagstuk. Japanse CEO's gaven aan bevreesd te zijn achter te lopen bij Europa en de Verenigde Staten op het gebied van internet. "Het gebruik van IT-middelen blijft achter in Japan", aldus een CEO. "Dat komt omdat we hier nog niet inzien wat er komt na een industriële economie." Ook Europese directeuren zagen echter meer mogelijkheden voor het gebruik van internet. "Internet blijft evolueren", aldus een Europese CEO. "Maar op dit moment gebruiken de meeste mensen internet nog als een elektronische fax."