Het financieel ICT-systeem dat meer duidelijkheid moet verschaffen in de miljarden euro's die in Amsterdam worden rondgepompt, heeft geleid tot totale chaos. Niemand weet meer wat er financieel gebeurt in de stad, ambtenaren niet en al helemaal de (politieke) bestuurders niet.

Dit terwijl het systeem zelf al vijf miljoen euro extra kost dan begroot, terwijl er jaarlijks twee miljoen extra moet worden uitgegeven aan de beheerkosten. De decentrale kosten kunnen verder oplopen tot 25 miljoen. Dat schrijft tijdschrift De Groene Amsterdammer.

Met "knip- en plakwerk" aan elkaar gehouden

Het ICT-systeem wordt sinds 1 januari van dit jaar "met knip en plakwerk" aan elkaar gehouden door externen en accountants, meldt De Groene. De oorzaak van het falen van het project is nog onbekend; daar wordt onderzoek naar gedaan.

Op het gemeentehuis zou een cultuur van angst, argwaan en wanhoop heersen, ambtenaren hebben het falen van het ICT-systeem lang verborgen weten te houden voor de politiek en het college van Burgemeester en Wethouders blijkt niet in staat een vinger achter de puinhoop te krijgen.