De invoering van het systeem, bij tot nu toe 12 van de 25 Nederlandse politiekorpsen, zou de administratieve rompslomp vermenigvuldigen. "In de korpsen waar de nieuwe basisvoorzieningen zijn uitgerold, heeft dit in veel gevallen geleid tot grote onrust en in enkele gevallen tot administratieve wanorde'', zegt voorzitter Gerrit van de Kamp van de ACP namens de politiebonden tegen het ANP.

Rompslomp

Basisvoorziening Handhaving (BVH) is een uitgebreide database waarin de politie alle bekeuringen, processen verbaal, observaties en andere handelingen van agenten worden ingevoerd. Het vervangt de drie bestaande systemen X-Pol, BPS en Genesis. Aan het eind van dit jaar moeten alle 25 Nederlandse korpsen plus de KLPD over zijn op BVH, heeft het ministerie van BZK besloten.

Maar het systeem, dat is ontwikkeld door de ondersteunende dienst voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtsPN), is bepaald geen verbetering, stellen de politiebonden. Agenten klagen dat handelingen als het invullen van een formulier nu drie keer langer duren.

Onwennigheid

Maar vtsPN sust het rumoer. "Administratieve chaos zijn wel erg grote woorden. Maar we zijn bekend met de onrust die er leeft", zegt de woordvoerder van vtsPN tegenover Webwereld.

"Dit heeft met twee zaken te maken. Ten eerste onwennigheid. Een nieuw systeem vereist natuurlijk aanpassing van werkprocessen. Dat is een behoorlijke opleidings- en begeleidingsinspanning. Daar moet je met z'n allen even doorheen."

150 verbeteringen op komst

Maar aan de andere kant wordt er wel degelijk behoorlijk geschaafd aan het systeem zelf. "Dan heb je het over de techniek zelf. We hebben nooit gezegd dat het meteen als een mes door de boter gaat. Maar we zijn hard bezig met een nieuwe release." Een team van zo'n 100 man is hier mee bezig. In mei zal release 1.1 uitkomen, met zo'n 150 verbeteringen, vooral functionele die betrekking hebben op de formulieren, belooft de zegsman.

De uitrol van BVH ligt volgens vtsPN helemaal op schema. Eind dit jaar zal systeem beschikbaar zijn op circa 50.000 werkplekken. De backend draait in zes datacentra verspreid over het land.