De grootste online-dienst ter wereld, America Online, schaft zijn gidsen voor de chat rooms af. Alleen de babbelkamers die zijn ingericht voor kinderen krijgen nog een begeleider. De chat rooms vormen het populairste onderdeel van America Online. Wie rechtstreeks wil debatteren over de nieuwste zegel van de Amerikaanse post kan in de babbelkamer voor filatelisten zijn mening ventileren - of die van anderen oppikken. Zo'n virtuele babbelbox bestaat er voor 20.000 onderwerpen. Bij veel chat rooms zijn er vrijwilligers die er voor zorgen dat alle deelnemers aan het publieke debat zich gedragen. In andere chat rooms heeft America Online een 'bewaker' aangesteld, die door het bedrijf wordt aangeduid als 'live guide'. Omdat de bewakers voortdurend aanwezig zijn, konden gebruikers van AOL de gids voor hun chat room met een simpel commando waarschuwen als anderen zich bij de uitwisseling van standpunten of ervaringen misdroegen. Iemand die zich te buiten ging aan gescheld of vieze plaatjes naar andere gebruikers verstuurde, kon dan meteen door de 'live guide' worden aangepakt en uit een forum worden verwijderd. Die kans lopen AOL-abonnees nu alleen nog als ze een chat room binnenwandelen voor minderjarigen en daar de beest uithangen. De chat rooms voor kinderen zijn de laatste jaren regelmatig het doelwit geweest van pedofielen de kinderen online van huis probeerde te lokken. Gebruikers, maar ook gidsen zijn teleurgesteld over de beslissing van America Online. Weliswaar kunnen bewakers van een forum wel gewaarschuwd worden via e-mail, maar die boodschappen dreigen in de grote stroom berichten te verdwijnen die via AOL worden verstuurd. Als een gids niet meteen in actie komt is de vogel meestal al gevlogen, aldus sommige vrijwillige gidsen. Ze voorzien een grote chaos in de chat rooms als mensen zich niet langer bespied voelen. De vrijwilligers noemen de maatregel van AOL vooral een goede publiciteitsstunt, nu de kranten bol staan van berichten over de gevaren die kinderen in cyberspace bedreigen en de regering de industrie om zelfregulering vraagt. AOL werpt tegen dat het alarmsysteem ook veel werd misbruikt door mensen die de gidsen lastig vielen met praktische vragen of door mensen die de aandacht van de bewakers wilden afleiden. Het bedrijf zegt dat chat rooms voor kinderen gesloten zullen zijn, als er niet genoeg gidsen zijn om alle babbelboxen 'live' in de gaten te houden.