Elbot, van het bedrijf Artificial Solutions, is de meest intelligente chatbot tot dusver en winnaar van de Britse Loebner Prize 2008.Deze jaarlijks te winnen prijs is een variant op de beroemde Turing-test, dat een aantal criteria formuleert om mens van machine te kunnen onderscheiden.

De Loebner-competitie heeft als ultieme doel gesteld dat een robot tenminste 30 procent van z'n (menselijke) ondervragers in vijf minuten moet zien te overtuigen dat het geen computer maar een mens is.

Mens of machine?

Ook dit jaar waagden tientallen menselijke juryleden zich aan een kritische converstatie met vijf chatbots. An vijf minuten was een kwart van hen er van overtuigd dat Elbot een persoon was, meldt onder meer de BBC. Alhoewel de chatbot dus niet slaagde voor deze ultieme test, is dit de hoogste score tot nog toe.

Voorgaande edities van Loebner werden gewonnen poëtisch klinkende chatbots als Ultra HAL en Jabberwacky. De wedstrijd borduurt voort op de ideeën van de Britse wiskundige en cryptograaf Alan Turing, die wordt gezien als 'vader' van kunstmatige intelligentie.