Het gaat om een patent op een systeem en methode voor het chatten tussen machines. In eerste instantie omspant dat de dialoog tussen server en systeemsoftware, waarna de laatste een chatssessie opent met een geautoriseerd gebruiker. In die dialoog gaat het om gegevensuitwisseling betreffende storingen of andere systeemmeldingen.

Nu nog eenrichting via sms of e-mail

Dergelijke meldingen gaan nu vaak via sms of e-mail. Dat is eenrichtingsverkeer, vindt VMware, en tweerichtingsverkeer is beter. Niet alleen communicatie maar ook commando's kunnen via de chatapplicatie worden gegeven door de admin aan de (fysieke of virtuele) machine. De chatsessie is niet per definitie een-op-een, er kan een groepschat worden geopend zodat bijvoorbeeld een ict-dienstverlener of een leverancier kan worden bijgeschakeld.

De chat loopt via het Advanced Message Queuing Protocol (AMQP), dat volgens VMware beter geschikt is dan het bij instant messaging gangbare Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP), dat te veel handelingen vergt en beperkingen kent doordat het gericht is op intermenselijk contact. De chat server applicatie is RabbitMQ, dat eigendom is van VMware.