De lijst is een onderdeel van het jaarlijkse Special 301-rapport (zie onder), waarin gekeken wordt naar de effectiviteit van de bescherming van intellectuele eigendommen bij handelspartners van de Verenigde Staten.

De USTR constateert dat er dit jaar weliswaar veel verbeteringen zijn geweest, maar blijft bezorgd over landen als China en Rusland, meldt Ars Technica.

China en Rusland boosdoeners

Vooral China maakt zich nog op grote schaal schuldig aan schendingen van auteursrechten en het vervalsen van merken. De Verenigde Staten proberen via de World Trade Organization (WTO) China te bewegen tot harder optreden.

Daarnaast klaagt de groep ook Rusland aan en roept de staat op om harder op te treden tegen zowel illegale kopieën van cd's en dvd's, als tegen online piraterij. Naast het Russische AllofMP3, kregen ook Baidu uit China en het Zweedse The Pirate Bay kritiek.

Educatie van groot belang

USTR is van mening dat educatie van groot belang is om de inbreuk van auteursrechten tegen te gaan. De Verenigde Staten willen dan ook trainingsprogramma's opzetten voor aanklagers, politie en douaniers, zodat ze vervalste producten sneller en beter kunnen identificeren.

Ook positieve ontwikkelingen

Hoewel er in het rapport vooral gesproken wordt over serieuze overtredingen, waren er niet alleen maar negatieve ontwikkelingen te melden. Landen als Egypte, Turkije en Oekraïne werden gepromoveerd van de Priority Watchlist naar de reguliere Watchlist. Belize en Litouwen werden helemaal van de lijst verwijderd.

Ondanks de kritiek was ook de berichtgeving omtrent China en Rusland niet volledig negatief. USTR prees Rusland voor het verhogen van de boetes voor schendingen van auteursrechten, en de bestrijding van bedrijven die cd's kopiëren. Ook China boekte enigszins vooruitgang door de regels op het misbruik van bedrijfsnamen aan te scherpen.

Olympische Spelen

Op de hiervoor genoemde veranderingen na, verschilt de lijst niet veel van het Special 301-rapport van vorig jaar.

China en Rusland staan daarbij nog altijd bovenaan en zijn reden tot zorg. China heeft deze maand echter wel laten weten dat het serieuze pogingen onderneemt om piraterij in het land te bestrijden. Zo zouden er in 2007 bijna 4.500 mensen zijn gearresteerd voor inbreuk op auteursrechten. Ook zegt het land extra aandacht te besteden aan de bescherming van het merkrecht van de Olympische Spelen, die deze zomer in Beijing plaatsvinden.