Het internetadres www.google.com verwijst nu naar de zoekmachine Tianwang en naar soortgelijke sites. De doorschakeling is afhankelijk van welke internet service provider (ISP) de Chinese gebruikers hebben en vanwaar de internet gebruiker het net op gaat.

Waarschijnlijk is dit gedaan om te voorkomen dat de Chinese overheid kan worden verweten de zoekmachine centraal te blokkeren. Zo verschilt de aanpak per provider en regio en is het dus een regionale kwestie, aldus Duncan Clark van marketingonderzoeksbureau BDA China.

Domeinnamen worden door zogenoemde 'domain name system' (dns) software vertaald naar het betreffende ip-adres. Op het moment dat een internetgebruiker www.google.com of een willekeurig andere naam opgeeft dan zal deze door de naamserver van de internet service provider worden omgezet naar het betreffende ip-adres.

De internet service providers in China hebben dit 'internet-telefoonboek' volgens Clark gewijzigd. "Het is onmogelijk om zo'n verwijzing op een andere manier aan te passen", aldus Clark.

Blokkades

De Chinese overheid zoekt al sinds het begin dat het internet in China voor de massa beschikbaar is (1995) naar een doeltreffende methode om ongewenste binnen- en buitenlandse sites te weren. Google en Altavista hebben de twijfelachtige eer om als meest recent toegevoegde aan de lijst van ongewenste sites te worden toegevoegd.

In het verleden zijn al diverse sites geblokkeerd, het is echter nog niet eerder voorgekomen dat een site die geblokkeerd was opeens naar een binnenlands door de censor goedgekeurd alternatief doorverwees.

De Universiteit van Tianwang heeft verklaard zich niet geheel in het besluit van de overheid te kunnen vinden. Het is in China gebruikelijk om zo nu en dan strenger op te treden tegen de media en vrijheid van meningsuiting. Vooral de periodes rond verkiezingen of politiek gevoelige evenementen 'beschermen' de censoren het volk tegen 'onzuivere' berichtgeving.

Hoewel deze aanpak in zijn geheel indruist tegen de ongeschreven regels van het DNS-systeem kan niemand iets tegen de Chinese overheid ondernemen. Er is geen regelgeving op het gebied van het systeem en daarnaast is het onwaarschijnlijk dat China deze zomaar zou opvolgen. Voor de internettende Chinees rest niets anders dan te hopen dat president Jiang Zemin zo spoedig mogelijk zijn opvolger kiest.