Volgens de Semiconductor Industry Association (SIA) zal dit jaar al een voorzichtig herstel te zien geven ten opzichte van het rampzalige 2001. De gehele chipmarkt groeit naar verwachting met ruim 3 procent tot 143 miljard dollar. Daarna zal het een stuk harder gaan, hoopt de SIA. In 2003 groeit de markt namelijk met ruim 23 procent en 2004 met bijna 21 procent tot 213 miljard dollar. Daarna stabiliseert de markt zich enige tijd. De grootste groei binnen de chipmarkt geeft die van DRAM te zien: dit en volgend jaar een stijging van 39 procent en in 2004 een stijging van zelfs 43 procent tot 31 miljard dollar. Daarna zakt deze markt in. De markt voor microprocessors die onder meer in pc's worden gebruikt, kent een modale groei met volgend jaar een piek van 14 procent. Met de markt voor flash-geheugen blijft het volgens de SIA iets langer tobben met dit jaar zelfs een afname ten opzichte van het vorig jaar. Pas in 2003 zijn hier optimistischer geluiden te noteren met een stijging van maar liefst 45 procent tot 11 miljard dollar.