Philips rapporteerde donderdag een nettowinst over 2000 van 9,6 miljard euro, vergeleken met 1,8 miljard euro een jaar eerder. Exclusief baten en lasten werd een winst uit doorlopende activiteiten behaald van 2,56 miljard euro, ruim zestig procent meer dan de 1,56 miljard euro van 1999. De omzet nam met 20 procent toe tot 37,86 miljard euro. Over het vierde kwartaal behaalde Philips een winst exclusief eenmalige onderdelen van 802 miljoen euro, een stijging van 46 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 1999. Inclusief baten en lasten liep de winst op van 687 miljoen tot 2,87 miljard euro. De omzet nam met 15 procent toe tot 11 miljard euro. Volgens Philips-CEO Cor Boonstra kende het elektronicaconcern een 'uitstekende start' van het nieuwe millennium en beginnen de inspanningen van de laatste vier jaar hun vruchten af te werpen. Niettemin daalde de koers van Philips bij opening met zo'n 3 procent, omdat de winst per aandeel in het vierde kwartaal fors lager uitviel dan verwacht. Exclusief eenmalige onderdelen werd een winst per aandeel van 61 eurocent behaald, waar 77 eurocent was verwacht. Na de lagere opening herstelde het aandeel zich: rond 11.30 uur noteerde Philips licht hoger (0,6 procent) op 37,02 euro. De 'recordcijfers' van Philips werden gedragen door de componenten- en de halfgeleiderdivisie. De chipsector boekte een omzetstijging van 55 procent tot 5,9 miljard euro. De in 1999 overgenomen Amerikaanse chipmaker VLSI nam daarvan acht procentpunt voor rekening. De operationele winst van Semiconductors verdubbelde tot 1,35 miljard euro. Components behaalde een operationele winst van 569 miljoen euro, eveneens een verdubbeling ten opzichte van 1999. De omzet nam met 22 procent toe tot 4,56 miljard euro. Het merendeel van de groei kwam voor rekening van de afdeling die optische opslagsystemen produceert, waar de omzet met 80 procent steeg. Verder was er volgens Philips een sterke groei bij Flat Display Systems. Philips heeft nieuwe doelstellingen geformuleerd voor de middellange termijn. De jaarlijkse omzetgroei moet hoger dan tien procent zijn, de winst per aandeel moet jaarlijks met gemiddeld 15 procent groeien. Voor 2001, en vooral de eerste helft van het jaar, voorziet het elektronicaconcern 'in enkele markten een langzamere groei en hogere prijserosie'. Dit als gevolg van de zwakker wordende economie in met name de Verenigde Staten en 'tekenen van tijdelijke overbevoorrading' in de markten voor pc's en telecom.